+2

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

Cách tốt nhất để bắt đầu tối ưu hóa và làm cho các chức năng hoạt động tốt làm việc tuyệt vời trong marketing là bắt đầu tiến hành kiểm tra A / B hoặc thử nghiệm đa biến? Sự khác biệt giữa thử nghiệm A / B và thử nghiệm đa biến là gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả nếu bạn chọn sai phương pháp?

Chúng có sự khác biệt và nó sẽ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn kết quả của bạn nếu bạn chọn sai phương pháp kiểm tra. Nhưng đừng sợ hãi! Sau đây tôi sẽ chia nhỏ sự khác nhau giữa kiểm tra A / B và kiểm tra đa biến trong bài viết này và nói cho bạn biết chính xác khi nào nên sử dụng chúng với hi vọng kiểm tra của bạn có thể chạy trơn tru.

Thử nghiệm A / B là gì?

Thực hiện kiểm tra A / B , ta tạo hai phiên bản khác nhau của trang web và chia lưu lượng truy cập đồng đều giữa mỗi trang. Cũng có thể thực hiện kiểm tra A / B / C kiểm tra ba phiên bản trang web khác nhau, kiểm tra A / B / C / D để kiểm tra bốn phiên bản trang web khác nhau, và bạn sẽ có được hình ảnh tốt. Trong kiểm tra A / B, thay đổi bất kỳ biến nào bạn muốn từ trang này sang trang kia và thực tế là thực hành tốt nhất để tạo ra hai trang khác nhau, hoàn toàn khác nhau cho việc kiểm tra của bạn (hoặc ba, bốn, bất kỳ).

Thử nghiệm Đa biến là gì?

  • Khi thực hiện kiểm tra đa biến, bạn sẽ không thử nghiệm một phiên bản khác của trang web giống như bạn đang có một bài kiểm tra A / B. Bạn đang thực hiện một bài kiểm tra sâu sắc hơn nhiều về các phần tử bên trong một trang web.

  • Kiểm tra đa biến là cung cấp ý tưởng về các phần tử trên một trang web, đóng vai trò lớn nhất trong việc đạt được mục tiêu của trang đó.

  • Các xét nghiệm đa biến phức tạp hơn và phù hợp nhất cho người kiểm tra tiếp thị tiên tiến hơn (advanced marketing testers) , vì nó kiểm tra nhiều biến ( Đa biến ?) Và cách chúng tương tác với nhau, đưa ra nhiều kết hợp có thể cho khách truy cập trang web để trải nghiệm.

  • Đây là một khái niệm khôn lanh, và một hình ảnh thường giúp làm rõ những ý tưởng phức tạp.

Nên sử dụng Thử nghiệm A / B hoặc Thử nghiệm Đa biến hay không?

  • Thử nghiệm A / B: là một phương pháp thử nghiệm tuyệt vời nếu bạn cần những kết quả có ý nghĩa nhanh. Bởi vì những thay đổi từ trang này sang trang khác quá nghiêm trọng, nên sẽ dễ dàng hơn cho việc biết trang nào là hiệu quả nhất. Đây cũng là phương pháp đúng đắn để chọn nếu bạn không có nhiều lưu lượng truy cập vào trang web của mình. Do có nhiều biến được thử nghiệm trong một thử nghiệm đa biến, bạn sẽ cần một trang web buôn bán cao để có được kết quả có ý nghĩa với MVT.

  • Nếu bạn có đủ lưu lượng truy cập trang để thử nghiệm nhiều biến thành công (mặc dù bạn vẫn có thể sử dụng thử nghiệm A / B nếu bạn đang thử nghiệm thiết kế mới và bố cục!) một thời gian tuyệt vời để sử dụng phương pháp thử nghiệm là khi bạn muốn thực hiện các thay đổi tinh tế đến một trang và hiểu được các yếu tố nhất định tương tác với nhau như thế nào để từng bước cải tiến thiết kế hiện tại. Bạn cũng có thể sử dụng thử nghiệm nhiều biến để thực hiện kiểm tra sẽ cho bạn kết quả bạn có thể ngoại suy và áp dụng cho thiết kế lại trang web lớn hơn.

  • Để các kiểm tra đa biến và A / B cho kết quả có ý nghĩa, không đủ để có lưu lượng truy cập trang web tổng thể; các trang đang được thử nghiệm cũng cần phải nhận được lưu lượng truy cập đáng kể! Đảm bảo bạn chọn các trang mà mọi người có thể tìm và truy cập thường xuyên để thử nghiệm thực sự mang lại một số dữ liệu để phân tích .

Nhiều người dường như bối rối về khái niệm thử nghiệm A / B, thử nghiệm tách và thử nghiệm nhiều biến. Về cơ bản, thử nghiệm A / B và thử nghiệm tách là những khái niệm tương tự nhưng khác với thử nghiệm đa biến . Vì vậy, các khái niệm thực tế, xem A / B Testing = Split Testing.

Bảng sau đây sẽ minh hoạ sự khác biệt giữa kiểm tra A / B (hoặc tách thử nghiệm) và Thử nghiệm đa biến:

Column 1 Thử nghiệm A / B Thử nghiệm đa biến
Khái niệm? Trong thử nghiệm A / B ta phân chia lưu lượng truy cập giữa hai hoặc nhiều phiên bản hoàn toàn khác nhau của trang web (trang đích, trang chủ, v.v ...)

Các biến thể của trang ban đầu có thể khác nhau dưới bất kỳ hình thức nào đó. Ta có thể chỉ cần thay đổi dòng tiêu đề; hoặc có thể thay đổi toàn bộ thiết kế, bố cục, cung cấp và những gì không có trong các biến thể. Những gì bạn thay đổi trong kiểm tra A / B chỉ giới hạn bởi sự sáng tạo của bạn.

Ví dụ: nếu áp dụng thử nghiệm A / B trên trang đích của mình, bạn có thể muốn tạo một phiên bản với mức chiết khấu 15%, còn lại là giao hàng miễn phí và một trong số đó có cùng một phiếu mua hàng nhưng thiết kế trang khác.
Trong thử nghiệm nhiều biến, ta xác định một vài khu vực / phần chính của một trang và sau đó tạo các biến thể cho các phần đó một cách cụ thể (trái với việc tạo các biến thể của toàn bộ trang trong thử nghiệm tách A / B).

Ví dụ: trong thử nghiệm nhiều biến, có thể chọn tạo các biến thể khác nhau cho 2 phần khác nhau: tiêu đề và hình ảnh.
Một phần mềm kiểm tra đa biến sẽ kết hợp tất cả các biến thể cụ thể theo từng phần để tạo các phiên bản duy nhất của trang để được kiểm tra và sau đó chỉ cần chia nhỏ lưu lượng truy cập giữa các phiên bản đó. Tức là, bạn sẽ nhận được các biến thể của trang: Headline1_Image1, Headline1_Image2, Headline2_Image1, Headline2_Image2.
Làm thế nào nó hoạt động?
Yêu cầu giao thông Tương đối ít hơn Khổng lồ
Sử dụng tốt nhất cho Thử nghiệm các ý tưởng khác nhau về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi Tối ưu hóa và tinh chỉnh trang đích hoặc trang chủ hiện tại mà không cần đầu tư đáng kể vào việc thiết kế lại
Nghiên cứu điển hình ví dụ https://vwo.com/blog/signup-conversion-rate-ab-testing/ https://vwo.com/blog/multivariate-testing-case-study-tutorial-conversion-rate/
  • Bạn đã thực hiện kiểm tra A / B hoặc kiểm tra nhiều biến trên trang web của mình chưa? Kết quả của việc kiểm tra có làm cho bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với trang web của mình hay chưa?
  • Tôi hy vọng rằng đây là một so sánh tốt giữa A / B thử nghiệm và thử nghiệm nhiều biến. Nếu bạn có đóng góp cho bài viết, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ cập nhật bảng so sánh cho phù hợp hơn.

Tham khảo

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30556/The-Critical-Difference-Between-A-B-and-Multivariate-Tests.aspx https://vwo.com/blog/difference-ab-testing-multivariate-testing/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí