+7

PHPCS and PHP-CS-Fixer

Nếu bạn muốn gặp các vấn đề với code convention và loay hoay tìm một công cụ nào đó hiệu quả giúp bạn tự động kiểm tra, auto fix các lỗi đó, thì bạn hãy ...... lên Google để tìm kiếm giải pháp. Bài viết sau cũng là một gợi ý =))

PHP CodeSniffer

PHP_CodeSniffer là tập gồm 2 script PHP, với script chính là phpcs mã hóa các tệp PHP, Javascript và CSS để phát hiện cú pháp tiêu chuẩn coding nhất định, và script thứ 2 phpcbf tự động sửa các vi phạm tiêu chuẩn code đó. PHP_CodeSniffer là một công cụ phát triển cần thiết để đảm bảo code của bạn nhất quán và sạch sẽ

Cài đặt

Có rất nhiều cách cài đặt PHPCS, bạn có thể sử dụng 1 số cách sau:

Globally (manual)

Cách đơn giản nhất để bắt đầu với PHP_CodeSniffer là download các file Phar và chạy trưc tiếp

# Download using curl
curl -OL https://squizlabs.github.io/PHP_CodeSniffer/phpcs.phar
curl -OL https://squizlabs.github.io/PHP_CodeSniffer/phpcbf.phar

# Or download using wget
wget https://squizlabs.github.io/PHP_CodeSniffer/phpcs.phar
wget https://squizlabs.github.io/PHP_CodeSniffer/phpcbf.phar

# Then test the downloaded PHARs
php phpcs.phar -h
php phpcbf.phar -h

Globally (composer)

Cài đặt qua Composer, bạn có thể cài dưới dạng global (system-wide)

composer global require "squizlabs/php_codesniffer=*"

Sau đó hãy chắc chắn rằng thư mục bin của composer đã trong PATH của bạn. Giá trị mặc định của thư mục này là ~/.composer/vendor/bin/, nhưng bạn có thể check giá trị bạn cần sử dụng bằng lệnh:

composer global config bin-dir --absolute

Đối với bash thì file đó là .bashrc ở thư mục home từ là ~/.bashrc, với zsh là file ~/.zshrc.

Mình dùng zsh nên sẽ thêm vào file .zshrc

vi .zshrc

Thêm dòng này vào nha:

export PATH=~/.composer/vendor/bin/:$PATH

Sau đó kiểm tra lại bằng echo $PATH ra xem đã có chưa:

.../home/nguyen.van.minhb/.composer/vendor/bin/:....

Locally

Nếu chỉ cần cài cho project, bạn có thể install trong phạm vi project

composer require "squizlabs/php_codesniffer=*"

Hoặc cập nhật file composer.json của bạn

{
  "require-dev": {
    "squizlabs/php_codesniffer": "3.*"
  }
}

Lúc này bạn đã có thể chạy phpcs dựa trên đường dẫn vendor trong project

./vendor/bin/phpcs -h
./vendor/bin/phpcbf -h

Sử dụng

Để sử dụng, khá đơn giản, sử dụng lệnh phpcs kết hợp file, thư mục bạn muốn kiểm tra:

# Check cú pháp với file
$ phpcs /path/to/code/myfile.php

# Check cú pháp với thư mục
$ phpcs /path/to/code-directory

# Check cú pháp với các tùy chọn config
$ phpcs --standard=PSR2 /path/to/code-directory

Một vài tùy chọn khá hữu ích bạn nên thêm trong quá trình sử dụng

-n  Do not print warnings (shortcut for --warning-severity=0)
-p  Show progress of the run
-m  Stop error messages from being recorded
    (saves a lot of memory, but stops many reports from being used)
-v  Print processed files

Nếu bạn không muốn hiển thị các warning

$ phpcs -n /path/to/code/myfile.php

FILE: /path/to/code/myfile.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 5 ERROR(S) AFFECTING 5 LINE(S)
--------------------------------------------------------------------------------
 2 | ERROR | Missing file doc comment
 20 | ERROR | PHP keywords must be lowercase; expected "false" but found "FALSE"
 47 | ERROR | Line not indented correctly; expected 4 spaces but found 1
 51 | ERROR | Missing function doc comment
 88 | ERROR | Line not indented correctly; expected 9 spaces but found 6
--------------------------------------------------------------------------------

Và bạn nên sử dụng như vậy

./vendor/bin/phpcs -np /path/to/code-directory

Và fix lỗi convention

./vendor/bin/phpcbf -np /path/to/code-directory

Config

Bạn hoàn toàn cấu hình các chuẩn kiểm tra code mà bạn muốn, như sử dụng tab hay space, check các thư muc nào, ignore những file nào, chuẩn nào. Sau khi setting PHPCS, mặc định nó sẽ sử dụng điều kiện PEAR, chuẩn này đã cũ, bạn có thể thay đổi điều này bằng cách sử dụng các standard của công ty Framgia hoặc PRS2

phpcs --config-set default_standard PSR2 

// Kiểm tra việc setting config
phpcs --config-show

Cách thay đổi config như vậy KHÔNG KHUYẾN KHÍCH, thay vào đó bạn nên setup phpcs cho từng project của bạn, sử dụng các file .phpcs.xml, phpcs.xml, .phpcs.xml.dist, phpcs.xml.dist.

Cài đặt Framgia PHP Standards

Các tiêu chuẩn check code của PHPCS được đặt trong thư mục ~/.composer/vendor/squizlabs/php_codesniffer/src/Standards. Vì vậy nếu bạn muốn thêm 1 tiêu chuẩn check code, bạn chỉ cần clone nó vào thư mục này:

// Version 2
cd ~/.composer/vendor/squizlabs/php_codesniffer/CodeSniffer/Standards
git clone -b 0.2 git@github.com:wataridori/framgia-php-codesniffer.git Framgia

// Version 3
cd ~/.composer/vendor/squizlabs/php_codesniffer/src/Standards
git clone git@github.com:wataridori/framgia-php-codesniffer.git Framgia

Sử dụng:

phpcs --standard=Framgia /path/to/your/code

Khá đơn giản nhỉ 😄

Tích hợp PHPCS vào Sublime text 3

Công việc tiếp theo là bạn nên tích hợp việc check cú pháp này trực tiếp vào các editor để tự động phát hiện lỗi, thay vì cột 1 mạch và lại chạy lệnh phpcs =))

Bạn cần cài 2 package trong Subime Text để được hỗ trợ việc này

Sublime Linter (package cha)

SublimeLinter-phpcs (package con, các phần nhỏ của Linter)

Khởi động lại Sublime Text luôn để tận hưởng chức năng siêu mới này nhé :v (khởi động bằng lệnh mới được ý @@)

cd project_path
subl .

Tích hợp PHPCS vào PHPStorm

Để tích hợp check phpcs và các tiêu chuẩn vào PHPStorm, bạn cài đặt theo đường dẫn.

FIle => Setting => Editor => Inspections => PHP => PHP Code sniffer validation (Có thể ở trong Quality tools)

Sau đó bạn lựa chọn các cài đặt, hiển thị lỗi ở mức warning hay error và chọn Coding standard

PHP Coding Standards Fixer

The PHP Coding Standards Fixer (PHP CS Fixer) là một công cụ sửa code của bạn theo các chuẩn, cho dù bạn tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa PHP được định nghĩa trong PSR-1, PSR-2, v.v. hay các tiêu chuẩn do cộng đồng khác như Symfony. Bạn cũng có thể xác định các style cho team của mình thông qua các cấu hình

Cài đặt

Locally

Siêu đơn giản, tải cái file php-cs-fixer.phar về rồi chạy luôn 😄

Globally (manual)

Đầu tiên bạn tải nó về

$ wget https://cs.symfony.com/download/php-cs-fixer-v2.phar -O php-cs-fixer

Vẫn là tải nhưng xác định thêm version

$ wget https://github.com/FriendsOfPHP/PHP-CS-Fixer/releases/download/v2.16.1/php-cs-fixer.phar -O php-cs-fixer

Cũng là tải nhưng dùng lệnh khác

$ curl -L https://cs.symfony.com/download/php-cs-fixer-v2.phar -o php-cs-fix![](https://images.viblo.asia/09a62f3a-64c5-4551-9fdc-a16e49fbfc71.gif)
er

Then:

$ sudo chmod a+x php-cs-fixer
$ sudo mv php-cs-fixer /usr/local/bin/php-cs-fixer

End, xong rồi đó, test thôi php-cs-fixer --version

Globally (Composer)

Đầu tiên bạn cũng tải nó dưới dạng global

$ composer global require friendsofphp/php-cs-fixer

Thêm vào PATH như phpcs

$ export PATH="$PATH:$HOME/.composer/vendor/bin"

Xong!

Sử dụng

Không khác phpcs là mấy :v

$ php php-cs-fixer.phar fix /path/to/dir
$ php php-cs-fixer.phar fix /path/to/file
$ php php-cs-fixer.phar fix /path/to/project --rules=@PSR2

See usage, list of built-in rules, list of rule sets and configuration file documentation for more details.

If you need to apply code styles that are not supported by the tool, you can create custom rules

Tích hợp vào Sublime Text 3

Package: PHP CS Fixer

Sử dụng

Sau khi đã cài thành công rồi, mỗi lần file bạn bị lỗi, bạn sử dụng như sau: Ctrl + Shift + P và Tìm kiếm PHP CS Fixer. Thậm chí bạn có thể nhìn thấy tổ hợp phím tắt của nó không, ấn luôn nếu bạn đang ở file lỗi đó cho ngầu như quả bầu 😄 (trường hợp này là Ctrl + Alt + F)

OK, cool ngầu nào

Tích hợp cho PHP Storm

Cái này mình chưa thử, bạn có thể tham khảo tại link sau https://www.jetbrains.com/help/phpstorm/using-php-cs-fixer.html

Tổng kết

 • Phần tích hợp phpcs và php-cs-fixer chỉ có thể cài và hoạt động trên các editor nếu như máy của bạn đã cài phpcs, php-cs-fixer ở dạng global (vì bản chất tích hợp vào editor cũng là chạy các lệnh thủ công thôi)
 • Trong quá trình cài, nếu có lỗi, hãy đọc console của Sublime text 3 để fix nhé
 • PHPCSPHP-CS-Fixer cho ta biết rằng các ngôn ngữ khác hoàn toàn cũng có các coding standards và cũng có auto fix tương tự, khi code với ngôn ngữ nào, bạn tìm kiếm thử xem nhé 😄 (JS có Prettier thì phải :3)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.