0

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

Trước khi đến câu chuyện của chúng ta, hãy cùng nhau tìm hiểu Full-Stack Tester là gì ? Như chúng ta đã biết fullstack developer là một developer nắm bắt, thiết lập được từng lớp, từng phần của chương trình và các công nghệ sử dụng trong chương trình đó từ phía back-end đến front-end. Tương tự như vậy, Full-Stack tester là người nắm rõ, hiểu rõ được các khía cạnh cần phải có về mặt chất lượng của sản phẩm cũng như các phương pháp kiểm thử đặc thù khác nhau (Performance test, Usablity test, automation test, security test ) cho từng loại chương trình để kiểm thử chương trình của họ. Full-Stack tester là người có đa dạng các kiến thức, kĩ năng và chuyên môn kiểm thử.

Tại sao chúng ta là cần Full-stack tester ? Đa phần các công ty hiện nay đều đã theo mô hình phát triển Agile. Sản phẩm được làm ra trong thời gian ngắn và nhanh đồng nghĩa với việc đó thời gian để kiểm thử cũng phải ngắn và nhanh để đảm bảo tiến độ sản phẩm. Kiểm thử không đơn thuần là một quá trình phải làm trước và hoàn thành trước khi ra mắt sản phẩm mà là một quá trình cần phải hoàn tất ở mỗi Sprint. Do đó Tester phải nắm bắt được làm thể nào để kiểm thử và đảm bảo được chất lượng cho sản phẩm. Để làm được điều đó, Tester phải không ngừng học tập, tìm hiểu các công nghệ mới...Tiếp Theo....


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.