+6

Nâng cấp app Android lên Gradle Kotlin DSL 1.0

source: https://android.jlelse.eu/defining-dependencies-in-gradle-kotlin-dsl-8da748276e9e

Giới thiệu

Kotlin DSL RC 1.0 đã được giới thiệu và từ nay các bạn có thể code gradle bằng Kotlin thay vì Groovy như trước. Có nhiều lí do khiến cho Gradle làm như vậy nhưng nhìn chung là họ muốn mang đến cho mọi IDE sức mạnh của build script.

  • Tự động hoàn thiện
  • Hỗ trợ nội dung
  • Tài liệu dễ dàng
  • Dễ xem source
  • Tối ưu và hơn thế nữa

Phiên bản 1.0 này các bạn có thể sử dụng với Gradle từ 4.10 trở lên. Bản phát hành chính thức sẽ đến với Gradle 5. Họ cho biết rằng sẽ không có sự thay đổi nào quá lớn nên bạn có thể tiến hành nâng cấp app Android của mình ngay từ bây giờ.

Và bản thân mình thì mình sẽ ứng dụng vào app Movie DB huyền thoại, nơi mình thử nghiệm các công nghệ mới để áp dụng cho dự án.

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin

Nếu bạn chỉ cần xem thực tế code như thế nào thì bạn có thể xem ở pull request sau:

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/53/files

Nâng cấp lên Gradle 4.10

Đầu tiên bạn cần nâng cấp lên Gradle 4.10 hoặc cao hơn. Bạn có thể thực hiện bằng cách vào và sửa file gradle-wrapper.properties

#Thu Sep 06 14:20:52 ICT 2018
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionPath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME
zipStorePath=wrapper/dists
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-4.10-all.zip

Nâng cấp Android Studio

Hãy đảm bảo rằng bạn đã lên phiên bản Android Stuido stable mới nhất để tránh lỗi không đán có, tại thời điểm mình viết thì là Android Studio 3.1.4.

TIếp theo chúng ta sẽ thực hiện chuyển các file gradle sang Kotlin Script

KTS extension

Ktx là phần mở rộng của Gradle Kotlin Scripts. Chúng ta sẽ đổi tên file build.gradle sang file build.gradle.ktx

root > settings.gradle.kts

Đổi tên (Shift + F6) file settings.gradle thành file settings.gradle.kts. Sau đó bạn sửa nội dung của file đó thành như sau

// before
include ':app'

// after
include(":app")

Nếu lúc này bạn thử chạy gradle thì sẽ thấy lỗi như sau

Configuration on demand is not supported by the current version of the Android Gradle plugin since you are using Gradle version 4.6 or above. Suggestion: disable configuration on demand by setting org.gradle.configureondemand=false in your gradle.properties file or use a Gradle version less than 4.6.
Open File

Để sửa lỗi này thì bạn cần bỏ check Configure on demand

Android Studioi > Settings/Preferences > Build, Execution.. > Compiler

Làm như trên sẽ giải quyết được lỗi trước đó. TIếp theo chúng ta sẽ cập nhật các file gradle

root > build.gradle.kts

Bạn cần đổi tên build.gradle thành build.gradle.kts, sau đó chúng ta thực hiện việc thay thế code Groovy bằng Kotlin như sau

// before
classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"

// after
classpath("org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.2.61")

chi tiết hơn thì các bạn xem ở đây nhé

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/53/files#diff-392475fdf2bc320d17762ed97109a121

app > build.gradle.kts

Chúng ta làm tương tự là đổi tên build.gradle thành build.gradle.kts và thực hiện cập nhật code Kotlin.

// before
apply plugin: 'com.android.application'

// after
plugins {
    id("com.android.application")
    ...
}

tương tự với các phần khác trong file app > build.gradles.kts. Trong khi mình update thì có gặp một số lỗi tương thích và mình đã fix hết. Chi tiết các bạn có thể xem ở link sau của mình.

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/53/files#diff-392475fdf2bc320d17762ed97109a121

Đặc biệt Gradle Kotlin DSL hỗ trợ auto-reload khi bạn thay đổi thuộc tính trong gradle, thay vì cứ phải sync gradle mỗi lần thêm hoặc xoá. Thật tiện phải không nào.

Đây là toàn bộ pull request thực hiện việc nâng cấp lên Gradle Kotlin DSL 1.0 của mình, các bạn có thể tham khảo nhé.

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/53/files

Nguồn

Bài viết có tham khảo từ bài dưới đây. https://proandroiddev.com/migrating-android-app-to-gradle-kotlin-dsl-1-0-c903760275a5


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.