0

js-dos A javascript version of dosbox that can run dos programs and games in browser

Digger

Để bắt đầu, chúng ta sẽ chạy game Digger trên trình duyệt.

Details

 • Digger was created in 1983
 • Creator Windmill Software
 • Category Arcade
 • Age rating +0
 • Platform PC

Digger là 1 trong những game PC đầu tiên. Game này được tạo ra vào năm 1983. Hãy thử mang tựa game huyền thoại này đến thời của chúng ta.

Để chạy game này trên trình duyệt, bạn sẽ cần 1 file zip của game, và 1 server có thể host file tĩnh (static web page). Bạn có thể bắt đầu bằng các template plunk, codepen:

<html lang="en-us">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>js-dos api</title>
  <style type="text/css">
   .dosbox-container { width: 640px; height: 400px; }
   .dosbox-container > .dosbox-overlay { background: url(https://js-dos.com/cdn/digger.png); }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="dosbox"></div>
  <br/>
  <button onclick="dosbox.requestFullScreen();">Make fullscreen</button>
  
  <script type="text/javascript" src="https://js-dos.com/cdn/js-dos-api.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   var dosbox = new Dosbox({
    id: "dosbox",
    onload: function (dosbox) {
     dosbox.run("https://js-dos.com/cdn/digger.zip", "./DIGGER.COM");
    },
    onrun: function (dosbox, app) {
     console.log("App '" + app + "' is runned");
    }
   });
  </script>
 </body>
</html>

Đầu tiên chúng ta nên chuẩn bị 1 viewport nơi mà dosbox sẽ render game này. Nhìn vào dòng số 7 chúng ta set dosbox-container size là 640x400 px. Điều này có nghĩa là Digger sẽ chạy trên màn hình với độ phân giải 640x400 px.

Ở dòng 16, js-dos-api đã được include vào. Sau dòng này, trình duyệt sẽ download js-dos và chuẩn bị js-dos engine để hoạt động.

Cuối cùng chúng ta sẽ cấu hình game Digger trên trình duyệt.

var dosbox = new Dosbox({
 id: "dosbox",
 onload: function (dosbox) {
  dosbox.run("https://js-dos.com/cdn/digger.zip", "./DIGGER.COM");
 },
 onrun: function (dosbox, app) {
  console.log("App '" + app + "' is runned");
 }
});
 • id - HTML element id nơi mà dosbox sẽ tạo ra 1 dosbox canvas
 • onload - callback được gọi khi dosbox khởi tạo
 • onrun - callback được gọi khi dos application chạy

Ở dòng 4, chúng ta sẽ khởi động game:

dosbox.run("https://js-dos.com/cdn/digger.zip", "./DIGGER.COM");
 • Tham số đầu tiên là nơi chúng ta để file zip
 • Tham số thứ 2 là tên file chạy của game

Bây giờ bạn có thể chạy Digger hoặc những game dos khác trên trình duyệt.

Have fun!

https://js-dos.com/ https://js-dos.com/getting-started/ Vài game khác: https://js-dos.com/games/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.