+1

Hướng dẫn tạo GitHub pull request template

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo template cho pull request trên GitHub. Với pull request template, mỗi khi bạn tạo pull đến branch mặc định trên GitHub thì trong phần body sẽ được tự động fill bởi nội dung template mà bạn mô tả từ trước. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian typing cũng như đảm bảo việc giao tiếp giữa người tạo pull và người review rõ ràng, tiện lợi hơn.

Tạo một pull request template

Để tạo một pull request template bạn có thể tạo file template bằng một trong các hình thức sau:

  • Tạo file pull_request_template.md ở thư mục gốc của project.
  • Tạo thư mục docs ở thư mục gốc của project và tạo file template pull_request_template.md trong thư mục docs đó.
  • Tạo thư mục ẩn .github ở thư mục gốc của project và tạo file template pull_request_template.md trong thư mục .github đó.

Nội dung của file template được mô tả bằng syntax của markdown.

Ví dụ pullrequesttemplate.md

### Task URL

### Affected areas

### Screenshots

Bạn có thể tham khảo thêm về syntax của markdown tại đây

Tạo nhiều pull request template

Với trường hợp repo của bạn cần nhiều hơn một pull request template thì sao? Cách làm tương tự như trên. Bạn cũng có thể tạo template trong thư mục docs hoặc thư mục .github.

  • Tạo thư mục docs ở thư mục gốc của project và tạo thư mục con trong đó có tên PULL_REQUEST_TEMPLATE/. Bên trong thư mục con này bạn thêm các file template bạn muốn ví dụ templateA.md, templateB.md.
  • Tạo thư mục ẩn .github ở thư mục gốc của project và tạo thư mục con trong đó PULL_REQUEST_TEMPLATE/. Bên trong thư mục con này bạn thêm các file template bạn muốn ví dụ templateA.md, templateB.md.

Tuy vậy hiện tại để có thể sử dụng nhiều template cùng lúc, ta sẽ gặp một chút phiền hà. Ví dụ khi bạn tạo pull request bạn sẽ được chuyển đến trang để điền các thông tin liên quan đến pull request. Tại trang này, GitHub hiện chưa có chức năng để bạn chọn template cần dùng mà bạn phải điền tay query parameter có dạng là template=<ten_template.md> trên URL của trang đó. Ví dụ để tự động fill phần pull request body với templateA.md bạn sẽ sửa URL như sau: https://url_cua_pull_request?template=templateA.md. Nhìn chung vẫn hơi bất tiện.

Trên đây mình đã giới thiệu về pull request template của Github cũng như cách tạo. Khá đơn giản phải không nào 😃. Hi vọng có thể giúp các bạn ứng dụng vào project của mình để việc tạo pull request được tiện lợi hơn.

Tham khảo

Creating a pull request template for your repository

About automation for issues and pull requests with query parameters


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.