+1

Cùng nhìn lại sự tăng trưởng của Developer trong năm 2022

Github vừa ra bản báo cáo về tình hình phát triển của cộng đồng developer trên Github trong năm 2022. Và năm qua, hơn 20,5 triệu người mới đã tham gia GitHub từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Mức tăng lớn nhất ở Ấn Độ(2.5M), Trung Quốc(1.2M) và Brazil(924K).

Các quốc gia và khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương vẫn có mức tăng trưởng cao. Trong đó Hồng Kông (SAR) tiếp tục dẫn đầu cả năm với mức tăng 52%, nâng số developer lên hơn 1M. Như vậy trung bình cứ 7 người dân Hồng Kông thì có 1 developer.
Việt Nam cũng có mức tăng tốt là 36%, cũng nâng số developer lên hơn 1M nhưng với dân số gần 99,5 triệu người thì vẫn còn rất ít.

Các quốc gia ở châu Phi và Nam Mỹ cũng phát triển mạnh như Nigeria(69%), Ethiopia(66%), Ghana(42%), Argentina(41%). Tuy tổng số developer vẫn chưa bằng VN nhưng nhìn vào tốc độ tăng trưởng của developer thì ta cũng thấy được nền CNTT của họ cũng đang tăng trưởng tốt và sẽ là đối thủ cạnh tranh với VN trong hút nguồn đầu tư nước ngoài trong tương lai không xa.

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.