+7

Event Bus with Vue.js

Event Bus with Vue.js

Đã bao giờ bạn hay gặp phải vấn đề giao tiếp, xử lý callback giữa các component, container mà không phải là cha con, bà cháu hay chỉ là anh em cùng cha khác ông nội chưa?
Event Bus hay còn là publish - subscribe pattern, mặc dù có một vài điểm chưa tốt, nhưng đây vẫn là một pattern tuyệt vời để giải quyết vấn đề giao tiếp giữa các component mà chẳng mấy họ hàng với nhau mà đôi khi bài toàn ứng dụng ta thỉnh thoảng gặp phải. Một vài library đã giúp ta implement pattern này nhưng với Vue, tại sao không thử tận dụng luôn sức mạnh của chính thư viện này.

Initialize

Bạn nên thực hiện hết sức cẩn thận vì việc setup này hết sức "phức tạp". app/EventBus.js

import Vue from 'vue'
const EventBus = new Vue()
export default EventBus

Done. Pattern đã được thực hiện. Đó là tất cả những vì bạn phải làm. EventBus đơn giản chỉ là một instance của chính vue, thừa kế các method mà Vue đã cung cấp. Rất nhẹ và linh hoạt

Sending Event

Tại một button nào đó trong app, sẽ là nơi để kick hoạt ra event. Import EventBus vào và dùng $emit của Vue để gửi đi event và các param mong muốn.

<script>
import EventBus from './EventBus'

export default {
 methods: {
  emitGlobalClickEvent() {
   // Send the event on a channel (hello) with a payload
   EventBus.$emit('hello', 'i hear you');
  }
 }
}

Giờ thì chắc hẳn bạn đã biết tại sao tên của param thứ của $emit lại được gọi là payload rồi đó. Awesome!

Listening Event

Tại một component bất kỳ mà bạn mong muốn, import EventBus và sử dụng $on để lắng nghe sự kiện. Để tránh memory leak đừng quên $off để ngừng listen hay sử dụng $once tùy mục đích hướng tới.

import EventBus from './EventBus'

export default {
 created() {
  // Listening the event hello
  EventBus.$on('hello', this.handler);
 },
 destroyed() {
  // Stop listening the event hello with handler
  EventBus.$off('hello', this.handler);
 },
 methods: {
  handler(e) {
   alert('recieved: ', e)
  }
 },
}

Conclusion

Trên đây là toàn bộ implement EventBus nhanh chóng trên Vue. Còn rất nhiều thứ hay ho thú vị mà Vue đã cung cấp Bonus: no need import EventBus

import Vue from 'vue'
const EventBus = new Vue()
Vue.prototype.$eventBus = EventBus

References

 1. https://alligator.io/vuejs/global-event-bus/
 2. https://medium.com/@soffritti.pierfrancesco/create-a-simple-event-bus-in-javascript-8aa0370b3969

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.