0

Create file DMG for MACOS

Bài viết này hướng dẫn cách để có thể tạo được file dmg install cho ứng dụng trên macos.

Chuẩn bị

 • File cài application: *.app File này thường được gen ra từ việc build app: Product -> Archive.
 • Chuẩn bị background install cho file dmg. Thường thì như sau:

Bước 1

Bạn thế thể install script thông qua Homebrew:

 • brew install create-dmg

Bạn có thể tải xuống bản phát hành mới nhất và cài đặt nó từ đó:

 • make install

Hoặc clone từ git của trang chủ và run nó

 • git clone https://github.com/create-dmg/create-dmg.git

Bước 2

Tạo 1 thư mục chứa bản build, background install và scrip để gen file dmg

Cấu trúc có thể như sau:

 • Build DMG
  • installer_background.png
  • script.sh
  • source_folder
   • demo.app

Bước 3

Viết scrip để thực hiện việc gen app. Mọi người có thể tham khảo từ source hoặc file sau

#!/usr/bin/env bash

//config create-dmg script ở đây
if [[ -e ../../create-dmg ]]; then
 # We're running from the repo
 CREATE_DMG= create-dmg
else
 # We're running from an installation under a prefix
 CREATE_DMG= create-dmg
fi

//config các thuộc tính để gen file dmg
create-dmg \
 --volname "demo" \ //tên của application trong folder đã nêu bên trên
 --background "installer_background.png" \ // background đã nói ở phần đầu
 --window-pos 200 120 \ // Tọa độ của cửa sổ install sau khi hiện lên
 --window-size 800 400 \ // kích thước của cửa sổ
 --icon-size 100 \ // kích thước của icon
 --icon "demo.app" 200 220 \ // tọa độ của app hiển thị trên window
 --app-drop-link 600 220 \ // tọa độ của folder applications
 "demo.dmg" \ // tên file dmg sau khi gen
 "source_folder/" // source của file *.app

Bước 4

Sign file application. Vì app không được publish qua Apple Store nên chúng ta cần sign/verify app để user có thể install mà không cần bất cứ quyền từ hệ thống. Mình đã có 1 bài viết về phần này rồi. Mọi người có thể tham khảo.

DONE!

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ : )


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.