+3

Config để sử dụng được nhiều tài khoản git trên cùng một máy tính

Trong suốt quá trình làm việc chắc chắn nhiều bạn sẽ có nhu cầu chuyển đổi giữa nhiều tài khoản github khác nhau hay đơn giản là hai tài khoản một tài khoản cá nhân và một tài khoản dành cho công việc. Mình cũng vừa mới gặp tình trạng đó và khi google search thì có rất nhiều những bài hướng dẫn khác nhau làm hoang mang không biết làm theo cái nào. Cuối cùng cũng kiếm được một bài viết và thực hiện thành công. Nên mình xin chia sẻ lại cho ai có nhu cầu.

Bây giờ thử bắt tay vào thực hiện.

Tạo SSH keys

Việc đầu tiên là tạo SSH keys để kết nối với hai tài khoản github đó. Thực ra khi sử dụng một tài khoản git thì bạn cũng nên sử dụng SSH key sẽ tiện hơn rất nhiều.

Mình tạm gọi một tài khoản đăng ký với email [email protected] dùng để sử dụng trong cá nhân và một tài khoản còn lại sử dụng email [email protected] dùng trong công việc.

Truy cập vào thư mục .ssh với câu lệnh:

cd ~/.ssh

Tạo SSH key cho tài khoản cá nhân [email protected]và lưu với tên là id_rsa_personal

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "[email protected]"

Tạo SSH key cho tài khoản git dùng trong công việc [email protected], lưu với tên là id_rsa_work

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "[email protected]"

Sau khi chạy xong những câu lệnh trên sẽ tạo ra bốn file trong thư mục .ssh

id_rsa_personal
id_rsa_personal.pub
id_rsa_work
id_rsa_work.pub

Lưu ý: Những tệp có đuổi .pub là các tệp public dùng để thêm vào tài khoản github của bạn

Trên đây mình chỉ nói những bước chính, để tìm hiểu rõ hơn bạn truy cập vào link này https://help.github.com/en/articles/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent để xem chi tiết các bước nhé.

Thêm SSH key vào trong tài khoản GitHub

Ví dụ với tài khoản git cá nhân và làm tương tự với tài khoản còn lại.

Sử dụng câu lệnh để copy file key public

clip < ~/.ssh/id_rsa_personal.pub

Truy cập GitHub đăng nhập và làm theo các bước bên dưới:

 • Vào trang Settings
 • Chọn SSH and GPG keys ở thanh menu bên trái.
 • Nhấn vào nút New SSH key
 • Thêm title cho key và paste nội dung vừa copy vào ô keys.
 • Hoàn thiện bằng cách nhấn New SSH key và xác nhận mật khẩu của mình

Chi tiết xem tại: https://help.github.com/en/enterprise/2.15/user/articles/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account

Tạo file config để quản lý các keys

Tiếp tục quay lại thư mục .ssh sử dụng câu lệnh command để tạo một file config

touch config

Sử dụng một trình edit nào đó ̣̣̣̣(vim, nano, gedit, ...) để chỉnh sửa file đó với nội dung sau:

# Personal account - default config
Host github.com-personal
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_personal
# Work account
Host github.com-work
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_work

Để giúp cho việc quản lý tài khoản git trở nên dễ dàng hơn chúng ta sẽ đi sử dụng hai tệp config khác nhau cho từng tài khoản. Tệp đầu tiên cấu hình cho tài khoản git cá nhân (sử dụng file global config).

Tiếp tục sử dụng một trình edit nào đó để chỉnh sửa lại file .gitconfig nằm trong thư mục gốc, Ví dụ sử dụng với nano

cd ~

nano ~/.gitconfig

[user]
  name = git personal
  email = [email protected]
[includeIf "gitdir:~/work/"]
  path = ~/work/.gitconfig

Lưu lại sử dụng ctr+o và thoát khỏi trình edit ctrl+x

Tiếp theo, tạo file config riêng để cấu hình cho git dùng trong công việc

nano ~/work/.gitconfig

Chỉnh sửa với nội dung:

[user]
  email = [email protected]

Cấu hình trên sử dụng coditional includes trong git 2.13 để x ử lý nhiều cấu hình khác nhau. Trong trường hợp cấu hình work hoạt động chính xác, giả sử có một thư mục work chứa tất cả các project trong công việc. Nếu không phải bạn có thể thoải mái thay đổi cấu hình này tương tự với cách làm trên

Lưu key identities ở local

Sử dụng câu lệnh dưới đây để xóa tất cả các key identities đã có trước đó.

cd ~

ssh-add -D

Thêm những identities key tạo ở các bước trên

ssh-add id_rsa_personal

ssh-add id_rsa_work

Kiểm tra nếu chúng ta đã thực hiện lưu các key thành công hay chưa bằng câu lệnh

ssh-add -l

Tiến hành xác thực các key với GitHub sử dụng câu lệnh dưới đây

ssh -T github.com-personal

ssh -T github.com-work

Expect là nội dung như sau:

# Hi USERNAME! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Thử nghiệm

Vậy là các bước config đã thực hiên xong bây giờ mình thử xem đã thực hiện được chưa nhé. Tạo thử một repository với tên test-ssh. Thực hiện các bước dưới để clone repo, tạo commit đầu tiên và push chúng lên GitHub

$ git clone [email protected]:USERNAME/test-ssh.git 
$ cd test-ssh
$ touch index.html
$ echo "Hello World" >> index.html
$ git add .
$ git commit -m 'Add index file'
$ git push origin master

Trong trường hợp này bạn đã clone một project dùng git cá nhân, bằng cách tương tự bạn có thể làm với tài khoản git dành cho công việc. Nhưng lưu ý rằng tất cả các project dùng trong công việc phải đặt trong thư mục work để git config work có thể hoạt động chính xác.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/the-andela-way/a-practical-guide-to-managing-multiple-github-accounts-8e7970c8fd46


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí