Bài 1: Tìm hiểu về Jmeter

I. Jmeter là gì ?

Jmeter là một phần mềm mã nguồn mở của Java. Được thiết kế cho việc load test và đảm bảo hiệu năng hệ thống. Ban đầu nó được xây dựng nhằm kiểm thử các ứng dụng web nhưng ngày nay nó được sử dụng trong functional test, database server test etc.

II. Jmeter có thể làm được gì ?

  • Apache Jmeter có thể sử dụng để kiểm thử hiệu năng đối với cả tài nguyên tĩnh và động.
  • Load and perfomance test trên nhiều ứng dụng / server / các loại giao thức khác nhau
  • Đầy đủ tính năng của một IDE kiểm thử ( recording, debugging, building)
  • Có khả năng phân tích kết quả test

III. Ưu điểm của Apache Jmeter

  • Full multithreading framework: Jmeter cho phép chạy đồng thời các sampling của các chức năng khác nhau bởi 1 tập các luồng riêng biệt
  • Highly Extensible ( Khả năng mở rộng): Cho phép viết mã kiểm tra như mong muốn, ngoài ra còn hỗ trợ nhiêu plugin
  • Multiple testing strategy (Đa dạng chiến thuật kiểm thử): Hỗ trợ nhiều chiến thuật kiểm thư như Load testing, Distributed Testing, and Functional Testing.

IV. Nhược điểm của Jmeter

  • Chỉ cho ứng dụng web: Jmeter là công cụ tốt cho các ứng dụng web nhưng nó không phù hợp đối với việc kiểm thử các ứng dụng desktop
  • Thiếu hỗ trợ cho JavaScript: JMeter không phải là một trình duyệt, vì vậy nó không thể chạy JavaScript trong ứng dụng web. Nó có hỗ trợ hạn chế để xử lý JavaScript hoặc Ajax, điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của mô phỏng
  • Tiêu tốn bộ nhớ: Jmeter có thể mô phỏng các tải và tạo báo cáo ảo dẫn đến việc tốn nhiều bộ nhớ .

V. Jmeter làm việc như nào

Link tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/what-jmeter-why-use-advantages-disadvantages-private-limited http://jmeter.apache.org/ https://www.guru99.com/introduction-to-jmeter.html


All Rights Reserved