+1

Overview Jmeter

1. Jmeter là gì?

 • Apache JMeter là một phần mềm nguồn mở được viết bằng Java nhằm mục đích kiểm thử chức năng và hiệu suất. Mục đích ban đầu JMeter được thiết kế chỉ để kiểm thử các ứng dụng web nhưng hiện nay nó đã được mở rộng thêm nhiều chức năng khác.
 • Nó là một ứng dụng Java với phần dao diện sử dụng Java Swing, có thể hoạt động trên các hệ điều hành có hỗ trợ JVM (Java Virtual Machine) phiên bản 1.4 trở lên. Cha đẻ của JMeter là Stefano Mazzocchi, ông viết JMeter với mục đích là kiểm thử hiệu năng của Apache JServ (bây giờ là Apache Tomcat), sau đó Apache đã thiết kế lại để cải tiến hơn giao diện đồ họa cho người dùng và khả năng kiểm thử hướng chức năng.
 • JMeter không đòi hỏi kiến thức lập trình chuyên sâu để sử dụng.

2. Đặc trưng của Jmeter

 • Là một phần mềm mã nguồn mở
 • GUI đơn giản và trực quan
 • Có thể kiểm tra độ tải và hiệu năng trên nhiều loại server khác nhau như: Web – HTTP, HTTPS, SOAP, Database via JDBC, LDAP, JMS, Mail – SMTP(S), POP3(S) and IMAP(S)…
 • Nó là một công cụ độc lập nền tảng. Trên Linux / Unix, JMeter có thể được gọi bằng lệnh ./jmeter.sh. Trên Windows, nó có thể được gọi bằng cách click vào file jmeter.bat.
 • Jmeter lưu các test plan của nó dưới dạng XML, do đó có thể tạo 1 test plan bằng cách sử dụng trình text editor.
 • Nó có đầy đủ framework multi-threading cho phép thử đồng thời nhiều luồng và đồng thời nhiều function khác nhau bởi các thread group khác nhau.
 • Có khả năng mở rộng cao
 • Được sử dụng để thực hiện test tự động và test function của các ứng dụng.

3. Jmeter hoạt động thế nào?

JMeter giả lập một nhóm người dùng gửi các yêu cầu đến máy chủ và trả về các số liệu thống kê về performance/functionality của server/application thông qua bảng biểu, biểu đồ, v.v. Hình ảnh dưới đây mô tả cách hoạt động của Jmeter

4. Cài đặt Jmeter

a. Đối với Ubuntu

Giả sử cần tải Jmeter phiên bản 3.0 thực hiện các bước sau:

 • Update system: sudo apt-get update
 • Java 7 cho Jmeter 3.0: sudo apt-get install openjdk-7-jre-headless
 • Download Jmeter 3.0: wget -c http://ftp.ps.pl/pub/apache//jmeter/binaries/apache-jmeter-3.0.tgz
 • Giải nén: tar -xf apache-jmeter-3.0.tgz
 • Chạy Jmeter: Đến thư mục /bin trong thư mục Jmeter vừa giải nén, gõ lệnh: ./jmeter.sh

b. Đối với window


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.