Azure IoT Essentials

Thuật ngữ ” Internet of things” dạo gần đây xuất hiện khá nhiều và thu hút không ít sự quan tâm chú ý của thế giới công nghệ. Vì sự bùng nổ của IoT trong tương lai sẽ có tác động mãnh mẽ tới cuộc sống, công việc và xã hội loài người.

Vậy Internet of Things là gì?

Theo wiki thì Internet Vạn Vật, hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (tiếng Anh: Internet of Things, viết tắt IoT) là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu.

IoT là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giảnlà một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó.

Đặc tính của IoT

– Tính kết nối liên thông (interconnectivity): với IoT, bất cứ điều gì cũng có thể kết nối với nhau thông qua mạng lưới thông tin và cơ sở hạ tầng liên lạc tổng thể.

– Những dịch vụ liên quan đến “Things”: hệ thống IoT có khả năng cung cấp các dịch vụ liên quan đến “Things”, chẳng hạn như bảo vệ sự riêng tư và nhất quán giữa Physical Thing và Virtual Thing. Để cung cấp được dịch vụ này, cả công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm sẽ phải thay đổi.

– Tính không đồng nhất: Các thiết bị trong IoT là không đồng nhất vì nó có phần cứng khác nhau, và network khác nhau. Các thiết bị giữa các network có thể tương tác với nhau nhờ vào sự liên kết của các network.

– Thay đổi linh hoạt: Status của các thiết bị tự động thay đổi, ví dụ, ngủ và thức dậy, kết nối hoặc bị ngắt, vị trí thiết bị đã thay đổi,và tốc độ đã thay đổi… Hơn nữa, số lượng thiết bị có thể tự động thay đổi.

– Quy mô lớn: Sẽ có một số lượng rất lớn các thiết bị được quản lý và giao tiếp với nhau. Số lượng này lớn hơn nhiều so với số lượng máy tính kết nối Internet hiện nay. Số lượng các thông tin được truyền bởi thiết bị sẽ lớn hơn nhiều so với được truyền bởi con người.

Các yêu cầu của IoT

Một hệ thống IoT phải thoả mãn các yêu cầu sau:

– Kết nối dựa trên sự nhận diện: Nghĩa là các “Things” phải có ID riêng biệt. Hệ thống IoT cần hỗ trợ các kết nối giữa các “Things”, và kết nối được thiết lập dựa trên định danh (ID) của Things.

– Khả năng cộng tác: hệ thống IoT khả năng tương tác qua lại giữa các network và Things.

– Khả năng tự quản của network: Bao gồm tự quản lý, tự cấu hình, tự chữa bệnh, tự tối ưu hóa và tự có cơ chế bảo vệ. Điều này cần thiết để network có thể thích ứng với các domains ứng dụng khác nhau, môi trường truyền thông khác nhau, và nhiều loại thiết bị khác nhau.

– Dịch vụ thoả thuận: dịch vụ này để có thể được cung cấp bằng cách thu thập, giao tiếp và xử lý tự động các dữ liệu giữa các “Things” dựa trên các quy tắc(rules) được thiết lập bởi người vận hành hoặc tùy chỉnh bởi các người dùng.

– Các Khả năng dựa vào vị trí(location-based capabilities): Thông tin liên lạc và các dịch vụ liên quan đến một cái gì đó sẽ phụ thuộc vào thông tin vị trí của Things và người sử dụng. Hệ thống IoT có thể biết và theo dõi vị trí một cách tự động. Các dịch vụ dựa trên vị trí có thể bị hạn chế bởi luật pháp hay quy định, và phải tuân thủ các yêu cầu an ninh.

– Bảo mật: Trong IoT, nhiều “Things” được kết nối với nhau. Chình điều này làm tăng mối nguy trong bảo mật, chẳng hạn như bí mật thông tin bị tiết lộ, xác thực sai, hay dữ liệu bị thay đổi hay làm giả.

– Bảo vệ tính riêng tư: tất cả các “Things” đều có chủ sở hữu và người sử dụng của nó. Dữ liệu thu thập được từ các “Things” có thể chứa thông tin cá nhân liên quan chủ sở hữu hoặc người sử dụng nó. Các hệ thống IoT cần bảo vệ sự riêng tư trong quá trình truyền dữ liệu, tập hợp, lưu trữ, khai thác và xử lý. Bảo vệ sự riêng tư không nên thiết lập một rào cản đối với xác thực nguồn dữ liệu.

– Plug and play: các Things phải được plug-and-play một cách dễ dàng và tiện dụng.

– Khả năng quản lý: hệ thống IoT cần phải hỗ trợ tính năng quản lý các “Things” để đảm bảo network hoạt động bình thường. Ứng dụng IoT thường làm việc tự động mà không cần sự tham gia người, nhưng toàn bộ quá trình hoạt động của họ nên được quản lý bởi các bên liên quan.

IoT Azure

Hình sau cho thấy kiến trúc khái niệm cấp cao. Kiến trúc này bao gồm các dịch vụ nền tảng cốt lõi và các thành phần cấp ứng dụng để tạo điều kiện cho nhu cầu xử lý trong ba lĩnh vực chính của giải pháp IoT điển hình:

 • Kết nối thiết bị
 • Xử lý, phân tích và quản lý dữ liệu
 • Trình bày và kết nối kinh doanh

Các thiết bị có thể được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một gateway. Một gateway cung cấp các endpoint cho kết nối thiết bị và tạo điều kiện cho hai chiều có thể giao tiếp với hệ thống backend. Backend bao gồm nhiều thành phần để cung cấp đăng ký và khám phá, thu thập dữ liệu, chuyển đổi và phân tích, cũng như logic nghiệp vụ và hình ảnh hóa.

Hệ thống IoT Azure đảm bảo các quy chuẩn:

 • Heterogeneity (tính không đồng nhất): Mô hình tham chiếu được đề xuất phải phù hợp với vô số các kịch bản, môi trường, thiết bị, mô hình xử lý và tiêu chuẩn. Nó sẽ có thể xử lý phần cứng và phần mềm không đồng nhất rộng lớn.
 • Security (Bảo vệ): Bởi vì các giải pháp IoT đại diện cho một kết nối mạnh mẽ giữa thế giới số và thể chất, việc xây dựng các hệ thống an toàn là nền tảng cần thiết cho việc xây dựng các hệ thống an toàn. Mô hình tham chiếu này đề cập đến các biện pháp bảo mật và riêng tư trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm nhận dạng thiết bị và người dùng, xác thực và ủy quyền, bảo vệ dữ liệu cho dữ liệu khi nghỉ và dữ liệu đang chuyển động, cũng như các chiến lược để chứng nhận dữ liệu.
 • Hyper-scale deployments (Triển khai trên diện rộng): Kiến trúc đề xuất nên hỗ trợ hàng triệu thiết bị được kết nối. Nó sẽ cho phép các chứng minh khái niệm và các dự án thí điểm bắt đầu với một số lượng nhỏ các thiết bị được thu nhỏ ra thành các kích thước siêu quy mô.
 • Flexibility (Mềm dẻo). Các nhu cầu không đồng nhất của thị trường IoT đòi hỏi phải có thành phần mở của các dịch vụ và thành phần khác nhau. Mô hình tham chiếu được xây dựng dựa trên nguyên tắc composability để cho phép một số điểm mở rộng và để cho phép sử dụng các công nghệ bên thứ nhất hoặc bên thứ ba khác nhau cho các thành phần khái niệm cá nhân.
Data Stream

 • Device telemetry: Dữ liệu cảm biến thiết bị bao gồm các tín hiệu số-trình tự của các quan sát điểm trong thời gian được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định được coi là thích hợp cho tín hiệu. Những tín hiệu này có thể yêu cầu một số mức độ tiền xử lý trên thiết bị, trong trường hợp kết quả xử lý có liên quan đến hệ thống chứ không phải các điểm đo riêng lẻ. Cũng cần lưu ý rằng các tín hiệu kỹ thuật số tiền xử lý trước có thể được mã hoá và chuyển giao trong nhiều loại mã hóa khác nhau các định dạng, chẳng hạn như mã hóa âm thanh MPEG-2 2 lớp 3 hoặc mã hóa H.264 cho video. Các tín hiệu âm thanh và ánh sáng là những ví dụ về dữ liệu cảm biến cần được phân tích tại nhiều tình huống.
 • State, alerts, and actions: Kiến trúc tham chiếu không quy định bất kỳ loại bản ghi nào cụ thể cho trạng thái, cảnh báo hoặc hành động trong luồng dữ liệu. "Trạng thái" của một tham số trở thành "giá trị cuối cùng được biết đến", được thể hiện bằng bản ghi cuối cùng đó là tham số cụ thể. Thiết bị có thể gửi record với tất cả các tham số được xác định cho một bản ghi cụ thể hoặc trong nhiều trường hợp chỉ các giá trị đã thay đổi kể từ khi gửi tin cuối cùng (đặc biệt là khi thiết bị được tối ưu hóa cho mạng băng thông). Trong trường hợp thứ hai, thiết bị có thể gửi theo thời gian một bản chụp toàn bộ các thông số (còn gọi là khung hình chính) giữa các bản ghi khác nhau cho mục đích đồng bộ hóa. Một "alert" là một quy tắc xử lý kích hoạt bởi một bản ghi sự kiện phù hợp với điều kiện nhất định. Một "action" là một hoạt động được khởi xướng để đáp ứng với việc nhận được một bản ghi sự kiện với các tiêu chí cụ thể. Hành động có thể được xác định theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào kịch bản. Để tóm tắt, các luồng dữ liệu bao gồm các bản ghi được gửi đến Azure từ các thiết bị. Các bản ghi này sau đó báo cáo trạng thái của một điểm dữ liệu thiết bị hoặc hoạt động như các cảnh báo kích hoạt một hành động được thực hiện.
 • Timestamps: Bất kỳ cấu trúc nào sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu được vận chuyển, vì vậy không có định dạng được quy định cho nội dung hồ sơ. Bởi vì không có quy ước chung về thời gian hoặc dấu thời gian, một giải pháp cụ thể có thể chọn một mô hình cụ thể cho biểu thức thời gian.
 • Data flow. Khi dữ liệu được nhập vào Azure, điều quan trọng là phải hiểu cách thức tuyến đường xử lý dữ liệu có thể khác nhau. Xử lý dòng trung gian sẽ tiêu thụ một hình dạng của luồng dữ liệu, nhưng có thể chuyển đổi nó và tạo ra một loại luồng dữ liệu ra khác. Ngoài ra, luồng dữ liệu có thể chấm dứt và xuất hiện trong các phần khác nhau của hệ thống dựa trên loại xử lý dữ liệu xảy ra. Quá trình chế biến trung gian này có thể được thực hiện "trực tuyến" như một phần của bộ vi xử lý dòng hoặc đường truyền dữ liệu truyền dữ liệu nghỉ ngơi. Nếu nhiều luồng dữ liệu đồng thời, ví dụ như đại diện cho từ xa cho các tiểu hợp phần khác nhau của một thiết bị, khuyến nghị là để tách biệt những người bằng cách sử dụng phân biệt đối xử trong các giao thức ứng dụng cơ bản cho khung tải trọng. Các luồng cũng có thể được tách ra bằng cách sử dụng một quy ước xung quanh một tải trọng cụ thể khi sử dụng một mã hóa dữ liệu có cấu trúc.
Device

 • Heterogeneous device support (Hỗ trợ thiết bị không đồng nhất). Mục tiêu là để cho phép giao tiếp an toàn, hiệu quả và mạnh mẽ giữa gần như bất kỳ loại thiết bị và một cổng vào đám mây. Điều này có thể được thực hiện trực tiếp và thông qua các cổng thông tin, để có thể thực hiện các giải pháp thương mại dựa trên mây hoặc trợ giúp dựa trên đám mây.
 • Target devices (Thiết bị mục tiêu). Các thiết bị tập trung là tài sản của doanh nghiệp, từ cảm biến nhiệt độ đơn giản đến dây chuyền sản xuất phức tạp với hàng trăm thành phần với bộ cảm biến bên trong chúng. Mục đích thực tế của các thiết bị này sẽ dẫn dắt thiết kế kỹ thuật cũng như lượng tài nguyên cần thiết cho quá trình sản xuất và vận hành theo thời gian. Sự kết hợp của hai yếu tố chính này sẽ xác định năng lượng hoạt động và dấu chân vật lý, và do đó khả năng lưu trữ, tính toán và bảo mật có sẵn. Kiến trúc tham chiếu nói chung là trung lập đối với thời gian chạy, nền tảng, hệ điều hành và chức năng được thực hiện của thiết bị.
Field Gateway

Là một thiết bị chuyên dụng hoặc phần mềm có mục đích chung hoạt động như một công cụ truyền thông và có thể là một hệ thống điều khiển thiết bị cục bộ và trung tâm xử lý dữ liệu thiết bị. Field Gateway có thể thực hiện chức năng xử lý và điều khiển cục bộ đối với các thiết bị; ở phía bên kia nó có thể lọc hoặc tổng hợp telemetry thiết bị và do đó làm giảm lượng dữ liệu được chuyển giao cho kết thúc trở lại đám mây.

Cloud Gateway

Một cổng kết nối đám mây là một phần của kiến trúc dựa trên đám mây cho phép truyền thông từ xa đến và đi từ các thiết bị hoặc các cổng thông tin có tiềm năng cư trú tại một số trang web khác nhau. Cloud gateway sẽ có thể truy cập được thông qua Internet công cộng, hoặc lớp phủ ảo hóa mạng (VPN), hoặc các kết nối mạng riêng vào các trung tâm dữ liệu Azure, để bảo vệ cổng thông tin điện toán đám mây và tất cả các thiết bị đi kèm hoặc cổng trường từ các mạng khác.

Technology options:

 • Azure IoT Hub
 • Azure Event Hubs
Custom cloud gateway

Cho phép thích ứng với giao thức và hoặc một số dạng xử lý tùy chỉnh trước khi đến các điểm cuối giao tiếp của đám mây. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện giao thức tương ứng theo yêu cầu của thiết bị (hoặc field gateway) trong khi chuyển tiếp tin nhắn đến cloud gateway để tiếp tục xử lý và truyền lệnh và kiểm soát các tin nhắn từ cloud gateway trở lại thiết bị. Ngoài ra, xử lý tùy chỉnh như chuyển đổi tin nhắn hoặc nén / giải nén cũng có thể được thực hiện như là một phần của Custom cloud gateway. Tuy nhiên, điều này cần được đánh giá cẩn thận bởi vì nói chung, việc nhập dữ liệu vào cloud gateway nhanh nhất có thể và sau đó thực hiện các phép biến đổi trên đám mây

Technology options:

 • Azure IoT protocol gateway: Cổng giao thức Azure IoT là một khuôn khổ mã nguồn mở cho cổng tùy chỉnh và sự điều chỉnh giao thức. Cổng giao thức Azure IoT tạo điều kiện giao tiếp hai chiều giữa các thiết bị và Hub Azure IoT. Nó bao gồm một adapter giao thức cho MQTT giới thiệu các kỹ thuật để thực hiện các giao thức tùy chỉnh và cho phép tùy chỉnh các hành vi giao thức MQTT, nếu cần. Cổng giao thức cũng cho phép xử lý bổ sung như xác thực tùy chỉnh, chuyển đổi thông điệp, nén / giải nén, hoặc mã hóa / giải mã.
IoT client

Có 3 điểm chú ý chính của IoT client:

 • Kết nối trực tiếp từ lớp ứng dụng / phần mềm thiết bị
 • Kết nối thông qua các agent
 • Sử dụng các thành phần khách hàng được tích hợp trong lớp ứng dụng / phần mềm của thiết bị hoặc cổng

Technology options

 • Azure IoT device SDKs: Các SDK thiết bị Azure IoT thể hiện một bộ các thành phần khách hàng có thể được sử dụng trên các thiết bị hoặc gateway để đơn giản hóa kết nối với Hub Azure IoT. Device SDK có thể được sử dụng để thực hiện một IoT Client (thể hiện trong hình 3) tạo điều kiện kết nối với đám mây. Họ cung cấp trải nghiệm phát triển khách hàng nhất quán trên nhiều nền tảng mà không phải đối mặt với các nhà phát triển thiết bị với sự phức tạp của các hệ thống tin nhắn phân tán. Các thư viện cho phép kết nối của một phạm vi không đồng nhất của các thiết bị và gateways trường đến một giải pháp Azurebased IoT. Họ đơn giản hóa các tác vụ kết nối thông thường bằng cách tóm tắt chi tiết các giao thức bên dưới và các mẫu xử lý thư. Các thư viện có thể được sử dụng trực tiếp trong một ứng dụng thiết bị hoặc để tạo một tác nhân riêng biệt chạy trên thiết bị thiết lập kết nối với cổng vào đám mây và tạo điều kiện giao tiếp giữa thiết bị và giải pháp IoT.
Device identity store

 • Device identity authority: nó sẽ nhận dạng cho thông tin của tất cả thiết bị. Nó cũng lưu trữ và cho phép xác nhận bí mật mật mã cho mục đích xác thực máy khách. Cửa hàng nhận dạng không cung cấp bất kỳ công cụ lập chỉ mục hoặc tìm kiếm nào ngoài tra cứu trực tiếp bằng bộ nhận dạng thiết bị; vai trò chức năng được thực hiện bởi đăng ký thiết bị. Các kho lưu trữ danh tính và đăng ký chủ yếu được tách riêng vì lý do an ninh; tra cứu trên registry không nên cho phép tiết lộ tài liệu mật mã. Hơn nữa, hạn chế lưu trữ danh tính tới một tập hợp tối thiểu các thuộc tính được kiểm soát bởi hệ thống giúp cung cấp các hoạt động nhanh và đáp ứng, trong khi đó lược đồ của cửa sổ đăng ký được xác định bởi các yêu cầu giải pháp.
 • Provisioning: Cung cấp thiết bị sử dụng kho lưu trữ nhận dạng để tạo danh tính cho các thiết bị mới trong phạm vi của hệ thống hoặc để gỡ bỏ thiết bị khỏi hệ thống. Thiết bị cũng có thể được bật hoặc tắt. Khi họ bị vô hiệu hóa, họ không có quyền truy cập vào hệ thống, nhưng tất cả các quy tắc truy cập, chìa khóa, và siêu dữ liệu tại chỗ.

Technology options

 • Azure DocumentDB: Trong Azure DocumentDB, mỗi thiết bị được đại diện bởi một tài liệu. Bộ nhận dạng thiết bị cấp hệ thống trực tiếp tương ứng với "id" của tài liệu. Tất cả các thuộc tính khác được giữ cùng với "id" trong tài liệu.
 • Azure Tables: Trong các bảng Azure, cửa hàng nhận dạng được ánh xạ tới một bảng. Mỗi thiết bị được đại diện bởi một hàng. Bộ định danh thiết bị cấp hệ thống được tổ chức trong một sự kết hợp của PartitionKey và RowKey, cùng với nhau cung cấp tính duy nhất. Tất cả các thuộc tính khác được giữ trong các cột; dữ liệu phức tạp có thể được lưu trữ dưới dạng JSON, nếu cần. Việc tách biệt cụ thể các thông tin định danh trên các lĩnh vực này là ứng dụng cụ thể và phải tuân theo hướng dẫn quy mô cho dịch vụ
 • SQL Database
 • Third-party options
Device registry store
 • Định nghĩa và chức năng. Đăng ký thiết bị là một cơ sở dữ liệu "chỉ mục" hiện có bên cạnh identity store, chứa dữ liệu khám phá và tham chiếu liên quan đến các thiết bị được cấp phép. Mặc dù bộ sưu tập nhận dạng chỉ chứa các thuộc tính được kiểm soát bởi hệ thống và tài liệu mật mã sẵn có ngay lập tức, registry sẽ lưu trữ các thông tin siêu dữ liệu liên quan đến thiết bị khác cho giải pháp
 • Thiết bị đăng ký so với lưu trữ nhận dạng. Đăng ký thiết bị là một chỉ mục, trong khi identity store đại diện cho danh sách độc quyền của thiết bị nhận dạng thiết bị. Bản ghi trong kho nhận dạng xác định xem một thiết bị có hoạt động trong hệ thống hay không. Vì lý do bảo mật, đăng ký thiết bị không được lưu trữ bất kỳ khóa hoặc thông tin mật mã khác liên quan đến thiết bị.
 • Metadata. Sự phân biệt giữa siêu dữ liệu mô tả chính thiết bị và dữ liệu hoạt động phản ánh trạng thái của thiết bị rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách sử dụng, lưu trữ và phân phối thông tin đăng ký trong toàn hệ thống.

Technology options:

 • DocumentDB
 • SQL Database
 • Third-party options
Device provisioning

Định nghĩa: API cấp phép là giao diện bên ngoài phổ biến để biết cách thay đổi được thực hiện trên thiết bị nhận dạng thiết bị và đăng ký thiết bị. Nó là một giao diện trừu tượng với các cử chỉ phổ biến, và có một thực hiện giao diện trừu tượng đó device identity store và device registry. Quy trình công việc cấp cao hơn có thể thực hiện cùng một giao diện hoặc tương tự và ủy thác cho việc cung cấp API thích hợp trong việc thực hiện luồng công việc.

Technology options:

 • Azure API Apps
Device state store

Dữ liệu hoạt động liên quan đến thiết bị nằm trong device state store. Record của thiết bị thường sẽ trỏ tới kho lưu trữ trạng thái của thiết bị. Trong khi lưu trữ các thông tin thô từ thiết bị thường được mong muốn, state store là một yếu tố kiến trúc tùy chọn. Việc thực hiện đơn giản có thể bao gồm ghi luồng dữ liệu thiết bị vào bộ nhớ theo mặc định, nhưng bản thân kho lưu trữ và dữ liệu chảy vào nó có thể được gỡ bỏ hoặc thay đổi.

Technology options:

 • Azure Data Lake
 • Azure Blob storage
 • Azure Tables
 • Azure DocumentDB
 • SQL Database
 • Azure Search
 • Azure Cache
Data flow and stream processing

Stream Analytics service, Apache Storm được triển khai trong Azure HDInsight, hoặc bộ xử lý sự kiện tùy chỉnh có thể tạo điều kiện cho luồng dữ liệu từ điểm nhập vào trong Azure IoT Hub or Event Hubs

Solution UX

Kinh nghiệm người dùng giải pháp (UX) thường bao gồm một trang web nhưng cũng có thể bao gồm các dịch vụ web và API với giao diện người dùng đồ họa dưới dạng ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính để bàn.

Technology options:

 • Azure App Service
 • Azure Notification Hubs
App Backend

Ứng dụng back end thực hiện logic kinh doanh yêu cầu của giải pháp. Nó thực hiện các mô hình đối tượng thích hợp và trừu tượng cho các thiết bị, nhóm thiết bị và mối quan hệ giữa các thiết bị, các quy tắc và hành động kinh doanh, đồng thời quản lý truy cập và liên kết giữa các thiết bị và người dùng

Technology options:

 • Azure Service Fabric Reliable Actors
 • Azure Batch
Business systems integration

Lớp hội nhập kinh doanh chịu trách nhiệm cho việc tích hợp môi trường IoT vào các hệ thống kinh doanh hạ lưu như CRM, ERP và các ứng dụng kinh doanh (LOB). Ví dụ điển hình bao gồm thanh toán dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, đại lý và trạm dịch vụ, cung cấp linh kiện thay thế, nguồn dữ liệu của bên thứ ba, hồ sơ nhà điều hành và kế hoạch chuyển đổi, thời gian và theo dõi việc làm và hơn thế nữa.

Technology options:

 • Azure Logic Apps
At-rest data analytics

Phân tích dữ liệu tại chỗ được thực hiện qua dữ liệu đo từ xa của thiết bị thu thập và thường dữ liệu này được trộn với dữ liệu doanh nghiệp khác hoặc các nguồn từ xa thứ cấp từ các hệ thống hoặc tổ chức khác. Phân tích và dự đoán dữ liệu hoạt động của thiết bị và hành vi, dựa trên telemetry của thiết bị tương quan với các thông số xung quanh và sự tách rời, là một mô hình mạnh mẽ.

Technology options:

 • Azure HDInsight

All Rights Reserved