Avatar

Sun* R&D Product Development Official ☑️

Chúng tôi là thành viên của bộ phận R&D, mang trong mình sứ mệnh không ngừng học tập, chia sẻ và đóng góp những giá trị tuyệt vời nhất cho cộng đồng IT qua những sản phẩm mà chúng tôi tạo ra.

58 73 25 88.7K
Silver Content Creator

Chúng tôi hiện đang có gần 20 thành viên, đều là những người trẻ và năng động, đầy sự nhiệt huyết với công việc. Chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới nhất vào từng sản phẩm.

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.