Cài đặt và thay đổi thông tin tài khoản cá nhân trên Viblo

Profile

Để thay đổi thông tin cá nhân, bạn làm theo các bước sau:

Click vào hình avatar của mình, chọn phần Settings

Trang user view sẽ hiện ra như hình dưới Bạn có thể thấy trong mục profile có những thông tin cơ bản như tên, địa chỉ email, tên công ty, vị trí làm việc, bạn chỉ cần nhấn vào từng mục và thay đổi thông tin là được.

Username sẽ cố định khi bạn tạo tài khoản, nên mục này không thể thay đổi được.

Để cài đặt hay thay đổi avatar, bạn nhấn vào Choose file (nếu trình duyệt là Google Chrome) hoặc Browse (nếu trình duyệt là Firefox) và chọn ảnh từ máy tính của mình để upload.

Cuối cùng, sau khi cài đặt xong, hãy nhớ ấn nút Update để những cài đặt của bạn được cập nhật nhé.

Social accounts

Ở mục này sẽ có các nút để kết nối Viblo với các tài khoản Facebook, Google và Github, sau khi đã kết nối bạn có thể dùng các tài khoản này để đăng nhập vào Viblo, hoặc bạn vẫn có thể đăng nhập bằng Email/Username và Password nếu muốn. Khi đã kết nối các tài khoản này bạn cũng có thể tùy chọn để chúng Public hoặc không.

Password

Vẫn trong phần cài đặt, nhấn vào mục Password để thay đổi password của bạn.

Gallery

Trong mục này, nhấn vào khu vực upload ảnh (Drop files here or click to upload) sau đó chọn file ảnh hoặc bạn có thể kéo thả một hoặc nhiều file ảnh vào khu vực đó để tải lên.Những file ảnh này sẽ được lưu trữ hoặc dùng khi viết bài, comment...

Notification

Viblo có một hệ thống push notifications cho phép bạn theo dõi được những hành động mà người khác thực hiện có liên quan đến cá nhân bạn, hay liên quan đến bài viết của bạn.

Nếu cảm thấy rắc rối với những notification đó, bạn có thể tắt một hoặc tất cả chúng trong mục Notification này.

Service

Trong mục này bạn có thể cài đặt để xem các bài viết ở dạng simple - chỉ hiện tiêu đề, hoặc preview - hiện một phần nội dung bài viết.

Bạn cũng có thể cài đặt số lượng bài viết ở mức 20-40-60 bài hiển thị trong một trang (ví dụ trang home, editors'choice...)

API Keys

Ở mục này bạn có thể tạo API key để đăng nhập vào extension của Viblo (Viblo's New Feeds).

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.