DISCUSSIONS

xem phần 2 ở đâu vậy mọi người

0
Apr 30th, 2017 3:07 p.m.

Anh cho em hỏi, có cách nào mình lấy bài đăng từ một nhóm trên facebook không ạ? Em sử dụng hàm như sau:

func startParsing() {
  DispatchQueue.main.async {
    let urlLoad = URL(string: "https://www.facebook.com/groups/shiptimgnguoihanoi")
    do {
    let data = try Data(contentsOf: urlLoad! as URL)
    let parser = TFHpple(htmlData: data)
    let xpathQueryContent = "//div[@class='_5pbx userContent']"
    let listElements = parser?.search(withXPathQuery: xpathQueryContent)
    for k in 0...((listElements?.count)! - 1) {
      let title = (listElements?[k] as AnyObject).content!
      print("--->>title : \(title!)")
    }
  }catch{      
      }
  }
}

nó không chạy được, anh cho em hỏi cú pháp sai ở đâu ạ?

0

Mình trân trọng công sức bạn bỏ ra, nhưng mình không tiếp thu đc với cách giải thích của bạn, một vài câu cảm giác như dịch cưỡng ép từ tiếng anh qua tiếng việt.

 • Ở phần nguyên tắc thay thế bạn sử dụng sai tên method ( hello và greet ) và mình không hiểu được ý nghĩa của ví dụ này.
 • Ở phần nguyên tắc phân tách giao diện, tại phần cải tiến bạn thêm class ComputerInternals, vậy class này có dùng chung thuộc tính/phương thức với class Computer hay không ? Nếu có, theo kiểu kế thừa, thì Technical vẫn có thể truy cập cách thuộc tính/phương thức như Programmers => khó thay đổi đc gì.
0
Apr 30th, 2017 10:22 a.m.

Mình có thể xin example của bài hay không , Thanks !!

0

Link demo của validate form bị sai anh ơi

0

Cám ơn ban.. bài viết rất dễ hiểu cho người mới tiếp cận docker như mình!

0

Hay lắm Trí ạ 😃))

+1

tuyệt qá a ơi. nhưng mà e sẽ suy nghĩ lại về việc có nên vote cho a không =))

+1

Đó không phải lỗi của webpack, có lẽ do IDE của em tự dectect và báo lỗi thôi. Em có thể build ko sao. Còn không em có thể sử dụng cách naỳ ở webpack version 1 (vẫn dùng dc cho ver2)

btn.addEventListener("click", () => { // Khi click button
  require.ensure([],require).then(()=>{ // chúng ta sẽ import xinchao.css vào
    require('./assets/xinchao.css');
    xinchao('Dinh');
  });
0

Hi anh. Cảm ơn vì bài viết rất hữu ích. Em có gặp 1 lỗi nhỏ khi khi tách file xinchao.css. Em dùng webpack 2.4.1. "Module build failed: SyntaxError: 'import' and 'export' may only appear at the top level (9:4)" Lỗi báo tại dòng Import file xinchao.css. Cảm ơn anh.

0
Apr 28th, 2017 6:50 a.m.

Thật thú vị ^_^

0

bài viết rất hay và ý nghĩa. thank bạn đã share những kinh nghiệm quí giá của bản thân.

0

Hay lắm! =))

+1

great =)) theo translate

+2

Không hiểu nhưng vẫn thank you! =))

+1

Bài viết rất hữu ích.

+1
Apr 28th, 2017 4:15 a.m.

Bài viết thật hay và thú vị.

0

凄い

+2

dùng cmd của window thôi bạn

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.