Uiza

DISCUSSIONS

Jun 24th, 2015 9:06 AM

Bài viết hay. Chị update lại mấy cái ảnh dùng trong bài nhé

0
Jun 24th, 2015 9:04 AM

Có vẻ không tích hợp tốt với slideshares nhỉ, không phóng to được :-?

0
Jun 23rd, 2015 12:09 AM

@tand ok bạn, mình đã thấy bạn vừa bổ sung nguồn ở phần 1 (thanks)

0
Jun 22nd, 2015 11:25 PM

@whynotme Cảm ơn bạn. Mình đã ghi nguồn từ phần 1 nên phần này mình không ghi lại.

0
Jun 21st, 2015 5:36 PM

@binslync Cảm ơn bạn đã đọc bài dịch của mình. Về init_events() của Ruby thì khi lệnh này được gọi sẽ tạo lập lại event, tất cả những event được lưu trước đó sẽ bị xoá.

0
Jun 18th, 2015 4:50 AM

chị ơi , nói rõ về cái init_events giúp em được không ạ ? e không hiểu cái đó

0
Jun 16th, 2015 10:15 PM

Well done dude!

0
Jun 11th, 2015 5:50 PM

@temparious01 Chúng ta tách file ảnh của punya0.png bằng cách đặt kích thước cho chúng. Đó là phần

require 'mygame/boot'

class Punya
 def initialize
  @image = TransparentImage.new("images/punya0.png")
  @image.x = 20
  @image.y = 20
  @image.w = 64
  @image.h = 64
 end

x và y là toạ độ ta định đặt hình ảnh, còn w và h chính là kích thước hình ảnh mình cần. Kích thước này ta phải để ý từ khi vẽ hình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài dịch của mình, có gì bạn cứ góp ý nhé!

0
Jun 10th, 2015 4:36 AM

Chị có thể giảng cho em hiểu thêm một chút được không ạ? Em vẫn chưa hiểu cách chị đề cập trong bài viết để tách file ảnh punya0.png thành 6 hình ảnh riêng biệt.

0
Jun 7th, 2015 11:20 PM

dạ vâng, em cảm ơn chị! 😄

0
Jun 5th, 2015 3:59 AM
$ free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      993    894     99     0     7     27
-/+ buffers/cache:    858    135
Swap:      0     0     0

実際に使えるメモリは135MBです。

0
Jun 4th, 2015 9:22 PM

@euclid: Em cũng không rõ. Em làm theo hướng dẫn của nó anh ạ! Anh thử xem sao 😄!

0
Jun 3rd, 2015 9:37 PM
$ free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      993    894     99     0     7     27
-/+ buffers/cache:    858    135
Swap:      0     0     0

この状態のとき、実際に利用可能なメモリーは何MBか知ってる?

0
Jun 3rd, 2015 4:23 PM

@namnv609: source file js nào cũng khai báo var gulp = require("gulp"); như vậy có ảnh hưởng gì ko nhỉ, vì biến gulp được khai báo đi khai báo lại nhiều lần (?)

0
Jun 1st, 2015 9:38 PM

Ubuntu(9.10~)やCentOS(5.6~6.6)でデフォルトで設定されているfilesystemはext4ですがext4はinodeの容量を変える事はできません。

ext4でinodeを格納する容量(Free inode)を増やしたければ以下のコマンドで対応するしかありません。

変えられるのか、変えられないのか分からないよ・・・ 一度 Filesystem を作成したら変えられない、ということが言いたいんだよね?

iオプションはbyte per nodeといいinodeが管理できるファイルの大きさを指定しています。小さいファイルばかり扱っていてfree inodeが枯渇している場合はこの値を小さくしてinodeの節約をします。

「inodeの節約をします」の意味が分かりづらいよ・・・ -i の値を小さくすると、結果的に inode はが多く必要になるから、inode の節約という表現は合わないんじゃ無い?

0
May 31st, 2015 9:48 PM

Thanks anh, bài viết rất hay (y) đọc xong là phải search về Relay và GraphQL luôn =))

0
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.