0

RabbitMQ vs Kafka

Share
  • 969 3
 Published at Dec 26th, 2022 6:08 a.m. 969 3 0 1
  • 969 3

Series bài dịch về RabbitMQ và Kafka từ: Jack Vanlightly

Trong thời đại Microservices, các message broker đang là một thành phần cốt lõi, không thể thiếu đối với rất nhiều kiến trúc microservices, và ở hiện tại chúng ta có hai gã khổng lồ là RabbitMQ và Apache Kafka. Trong serie này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về RabbitMQ và Kafka ở khía cạnh là kiến trúc event-driven real-time. Chúng ta sẽ không đề cập về các quy trình phân tích và xử lý dữ liệu, nơi Kafka vượt trội hơn rõ ràng.

Ở hiện tại, Apache Kafka đang không ngừng tỏa sáng trong khi RabbitMQ lại không được nhắc đến nhiều như trước. Sự thu hút của Kafka cũng là điều dễ hiểu, nhưng đâu đó RabbitMQ vẫn là một lựa chọn tuyệt vời. Một lý do mà Kafka có thể giành được ngôi vương từ RabbitMQ là khả năng mở rộng vượt trội của nó, tuy vậy khả năng mở rộng bị hạn chế của RabbitMQ không phải là vấn đề mà phần lớn chúng ta đối mặt. Bởi lẽ chúng ta không phải Facebook hay Google, hầu hết chúng ta chỉ xử lý khối lượng thông điệp từ hàng trăm nghìn đến hàng trăm triệu chứ không là hàng nghìn tỷ. Mặc dù RabbitMQ vẫn có thể tùy chỉnh để mở rộng lên hàng tỷ thông điệp mỗi ngày.

Vì vậy trong serie này, ta sẽ bỏ qua khả năng mở rộng và chỉ tập trung vào các tính năng tuyệt vời mà cả hai hệ thống đều cung cấp. Chúng ta sẽ bắt đầu với cấp độ cao và sau đó sẽ khám phá các khía cạnh khác nhau của hai công nghệ. Loạt bài này dành cho những ai say mê các hệ thông messaging hoặc các dev muốn hiểu chi tiếp thấp hơn và ý nghĩa của chúng. Chúng ta sẽ không viết code mà thay vào đó, ta sẽ tập trung vào các chức năng của cả hai hệ thống, và các messaging pattern mà mỗi hệ thống cho phép cũng như các quyết định mà dev có thể đưa ra.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.