0

[JS] ES6 & Beyond

Share
  • 128 1
 Published at Mar 22nd, 2019 9:03 a.m. 128 1 0 2
  • 128 1

Từ những ngày đầu tiên, JavaScript đã là một công nghệ nền tảng thúc đẩy trải nghiệm tương tác xung quanh nội dung trang web. Hiện nay công nghệ và khả năng của JavaScript đã phát triển nhiều hơn và không nghi ngờ gì về tầm quan trọng của Javascript trong nền tảng phần mềm phổ biến hiện nay - web.

JavaScript là tuyệt vời. Lập trình viên có thể dễ dàng để học một phần nhưng sẽ khó hơn rất nhiều để học hoàn toàn (hoặc thậm chí là đủ ).

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.