0

Auto layout cho người mới bắt đầu !

Share
  • 118 3
 Published at Dec 20th, 2017 4:29 p.m. 118 3 0 3
  • 118 3

Mở đầu

Auto layout là một công cụ vô cùng hữu ích để phát triển các giao diện phù hợp với nhiều màn hình có kích thước khác nhau. Series này ra đời với mục đích giúp đỡ các bạn mới tiếp cận Auto layout có thể tiếp cận và sử dụng Auto layout một cách dễ dàng hơn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.