0

Xây dựng Blockchain từ đầu với Go

Share
  • 151 3
 Published at Nov 10th, 2022 7:45 a.m. 151 3 0 4
  • 151 3

Giới thiệu

  • Đây là series xây dựng một Blockchain cơ bản nhất bằng Go
  • Series tham khảo từ EBook “Build a Blockchain from Scratch in Go”
  • [!] Mình cũng là newbie nên nếu có sai sót các bạn đóng góp bằng cách comment nhé 😄 ​

Bạn sẽ học được gì từ series này?

  • Xây dựng một hệ thống p2p đơn giản
  • Event-based architecture
  • Cách mà server có thể tự kết nối tự động (BTC, ETH, XRP)
  • Ngôn ngữ lập trình Golang ❤️
  • Các thuật toán mã hoá cơ bản.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.