0

Elasticsearch DSL

Share
  • 149 1
 Published at thg 9 22, 2019 1:13 SA 149 1 0 4
  • 149 1

Elasticsearch được biết đến như là một distributed search engine phổ biến nhất hiện giờ bởi tính mạnh mẽ, nhanh (near real-time) và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay đều có open-source client hỗ trợ elasticsearch). Một trong những tính năng mạnh mẽ của elasticsearch đó là aggregation query giúp cho người phát triển có thể tạo ra những thống kê, kết luận về dữ liệu dựa trên những yêu cầu từ phía người dùng hay khách hàng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách viết aggregation query để có được một cái nhìn tổng quát và những thống kê có ý nghĩa về dữ liệu, nhưng trước hết hãy cùng làm quen với một công cụ giúp cải thiện thời gian viết query của chúng ta.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.