+20

Java memory management & performance

Share
 • 1731 32
 Published at thg 7 4, 2021 9:40 SA 1731 32 2 3
 • 1731 32

Quản lý bộ nhớ trong Java, nghe có vẻ cơ bản và không có gì cao siêu đặc biệt. Nhưng những điều vĩ đại luôn bắt đầu từ sự nhỏ bé. Có chắc chắn chúng ta hiểu hết về Java memory, Heap memory, Stack memory, JVM, GC... và biết cách tuning, optimize để chương trình có performance tốt nhất?

Series này không giải đáp được tất cả liên quan đến Java memory & performance, tuy nhiên phần nào trả lời được các vấn đề trên. Bao gồm:

 • 001: WORA, JIT Compiler và -XX:+PrintCompilation
 • 002: JVM Compiler với C1 Compiler và C2 Compiler
 • 003: JVM Code cache và Ahead of Time Compiler
 • 004: JVM Code cache segment và compilation level
 • 005: Lựa chọn JVM nào cho phù hợp?
 • 006: Stack và Heap
 • 007: Java là pass by value hay pass by reference?
 • 008: Sơ lược về JVM components
 • 009: Tuning JVM memory
 • 010: Sơ lược về Garbage Collection
 • 011: Monitoring và Analysing với Heap memory
 • 012: Tuning với Garbage Collector
 • 013: Phân tích performance với profiler
 • 014: Graal Virtual Machine

Reference

© Dat Bui

Share

COMMENTS


thg 9 16, 2022 1:08 SA

Chất lượng!

0
| Reply
Share
Avatar Tran Cong Danh @danhtrandev
thg 1 27, 7:50 CH

Happy New Year a, Viết tiếp phần mới anh ơi, bài viết hay quá ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.