+3

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm

Share
  • 195 0
 Published at Dec 21st, 2019 8:18 a.m. 195 0 0 1
  • 195 0

Serie dưới đây sẽ chỉ ra một vài trường hợp có thể gặp phải khi viết code PHP và JS nói chung, Laravel và Jquery nói riêng. Đó có thể là lỗi logic cơ bản, cách sử dụng hàm chưa hợp lý; Hoặc chỉ đơn giản là những lỗi convention không đáng có.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.