0

SASS và 5 tính năng chính của SASS

Share
  • 114 2
 Published at Jun 29th, 2018 1:13 AM 114 2 0 3
  • 114 2

Tại sao nên sử dụng SASS?

Bình thường trước đây ta mà muốn chia 1 đoạn div 1000px chẳng hạn thành 2 div, mỗi div cách nhau khoảng 50px thì khi đó ta lại phải dùng máy tính bấm "1000-50/2" suy ra mỗi div sẽ rộng là 475px. Tuy nhiên với SASS thì không cần phải viết làm như vậy bạn chỉ cần trừ và chia đôi nó. Đây chỉ là một trong 5 tính năng chính của SASS.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.