0

Dive Into GraphQL

Share
  • 76 0
 Published at thg 3 4, 2018 1:52 SA 76 0 0 1
  • 76 0

Series này mình sẽ dịch từ Dive into GraphQL

Mình sẽ dịch nguyên văn lời của tác giả để bạn có cái nhìn chân thực nhất. Bạn cũng có thể đọc trực tiếp bài viết của tác giả ở link phía trên.

Publish 2 năm trước bởi Facebook, GraphQL đã khiến cho cộng đồng phát triển web rất ngạc nhiên. Được giới thiệu như một chuẩn thay thế cho REST, GraphQL hứa hẹn sẽ làm cho việc xây dựng ứng dụng trở lên nhanh hơn và mang lại trải nghiệm trong quá trình phát triển. Graphql đã có những cầu cần thiết để trở thành một chuẩn mới.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Theo cá nhân tôi tin rằng, trong phát triển ứng dụng web, không có một công nghệ gì phù hợp với tất cả. Do vậy, Graphql có thực sự mang đến như những gì hứa hẹn ?

Dựa vào những trải nghiệm từ Marmelab trong quá trình nghiên cứu GraphQL trong vòng 6 tháng, mong là bạn sẽ có câu trả lời cho mình có hay không. Để giúp bạn có một cái nhìn tổng thể và rõ ràng, tôi đã viết một series với 5 bài viết để chia sẻ có các bạn những gì tôi tìm hiểu được và những gì tôi nghĩ.

  • Part I: What's Wrong With REST?
  • Part II: Anatomy of a GraphQL Query
  • Part III: Building a GraphQL Server With Node.js
  • Part IV: Building a GraphQL-powered mobile application With React.js
  • Part V: Should You Use GraphQL?

Lần đầu tiên đọc bạn nên lướt qua để có cái nhìn tổng thể trước. Sau đó bạn nên đọc kỹ hơn và tự mình viết 1 ứng dụng web với Graphql theo những gì tôi hướng dẫn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.