+3

Eloquent - Behind the Mask

Share
  • 84 4
  Published at Jun 26th, 2018 11:33 AM 84 4 0 1
  • 84 4

Onthisday trên facebook thấy của tôi báo ngày này năm xưa tôi có tạo create một project đầu tiên bằng Laravel, tôi lại bồi hồi nhớ về những bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tiếp xúc với Routes, Controller, View hay sử dụng những câu truy vấn đến DB thật đơn giản với Eloquent.

Đối với tôi Laravel là 1 framework khá dễ để bắt đầu với một tâm thế của một sinh viên thích ăn xổi hồi đó. Tôi có thể đăng kí 1 url khá dễ dàng với Routes, cũng có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu và lấy dữ liệu ra mà chẳng cần quan tâm đến PDO hay mysqli.

Sau khi làm việc một thời gian gặp vài con bug cảm giác như mình không thể control được nó, lúc đó tôi đã nghĩ đến việc đọc code core của Laravel. Đặt vấn đề như sau, bạn có 1 Model là User bạn muốn lấy ra user thuộc Model đó. Với Eloquent bạn rất đơn giản chỉ cần thực hiện câu lệnh.

$users = User::all();

Tôi thực sự tò mò chỉ 1 câu lệnh đơn giản như vậy Eloquent đã phải làm rất nhiều thứ mà bạn ít nhất gặp khó khăn trong việc code PHP thuần. Với PHP thuần bạn phải làm gì để lấy ra tất cả bản ghi của 1 bảng ?

  1. Kết nối cơ sở dữ liệu bẳng PDO chẳng hạn
  2. Sử dụng câu SQL thuần: select * from users
  3. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Series của tôi cũng xây dựng xoay quanh những việc mà Laravel đã làm sẵn cho chúng ta để hiểu hơn về framework này. Tất nhiên với kinh nghiệm cùng vốn kiến thức chưa nhiều của mình, tôi sẽ viết ra tất cả những gì tôi đã tìm hiều được và chắc chắn không thể không có những nhầm lần (yaoming). Hi vọng loạt bài viết sẽ giúp tôi và các bạn có một forum nhỏ cùng bàn luận về core của Laravel. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo của tôi.

Share