0

Become friend with JavaScript

Share
  • 76 1
 Published at Sep 30th, 2018 12:20 p.m. 76 1 0 3
  • 76 1

JavaScript, một ngôn ngữ mạnh mẽ được ứng dụng trong cả backend và frontend, đang dân thống trị nền web. Không đứng ngoài xu thế, mình cũng không ngừng tìm tòi về ngôn ngữ này. Và trong serie này, mình sẽ trình bãy những gì mình tìm hiểu được về cách thức cũng như một số mẹo để có thể trở nên "master" JavaScript.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.