+3

[Giải ngố thuật ngữ] Các thuật ngữ hay dùng trong IT

Share
  • 438 4
 Published at Nov 10th, 2020 12:29 AM 438 4 0 2
  • 438 4

Trong series này mình sẽ giải ngố cho các bạn các thuật ngữ hay dùng trong IT. Trải dài nhiều chủ đề từ các role cho tới thuật ngữ hay dùng trong hợp đồng lẫn dự án. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong thực tế

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.