+1

Automation Testing ASP.NET Core 2.0

Share
  • 168 0
 Published at Jun 2nd, 2018 8:29 AM 168 0 0 3
  • 168 0

Series này mình sẽ dịch lại một bài viết rất chi tiết và đầy đủ 3 tầng test về Automation Test trong làm việc với một trang web viết bằng Asp.Net Core 2.0.

Automation Testing hay còn gọi là test tự động, là một công cụ rất mạnh mẽ giúp chúng ta viết code để test code. Và khi code bị thêm sửa xóa, chúng ta sẽ dễ dàng test lại cả hệ thống tránh các bug nguy hiểm tiềm ẩn mà lập trình viên bình thường rất lười test lại cả hệ thống.

Các bạn có thể làm theo các hướng dẫn trong bài viết này để dần dần hiểu ra tác dụng to lớn của việc test một hệ thống lớn. Test một trang web đầy đủ từ Back-End và cả Front-End từ đầu đến cuối.

Bài này được copy nguồn từ trang http://www.dotnetcurry.com tác giả là anh Daniel Jimenez Garcia anh ấy đăng lên 3 bài từ ngày 25/1/2018 đến ngày 8/4/2018. Trong bài viết tác giả sử dụng Microsoft ASP.NET Core 2.0 mới nhất để làm ví dụ.

Để đọc được trơn tru và hiểu hết toàn bộ source code được chia sẻ ở bài viết này, bạn cần phải có base vững về làm web bằng AspNet Mvc5 trở lên hoặc tốt nhất là đã từng làm qua project web ASPNET Core 2.0.

Mời các bạn đọc các phần bên dưới để bắt đầu

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.