Published at thg 4 17, 2019 2:49 PM 240 2 0 4
  • 240 2

Content

Ghi nhớ

  1. Cách đúng để áp dụng các mẫu thiết kế là: khi bạn thấy rõ, chúng phù hợp và chúng làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.
  2. Thực sự là chưa đủ khi chỉ biết mẫu thiết kế được triển khai như thế nào; mà chúng ta cũng cần biết lý do phía sau sự tồn tại của nó. Nói một cách khác: chúng ta cần biết mô hình được tạo ra để làm gì. Chúng ta cần hiểu một cách thấu đáo loại vấn đề mà mẫu thiết kế giải quyết. Như thế, chúng ta sẽ dễ dàng biết được khi nào là thời gian thích hợp để áp dụng nó.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.