+1

Xây dựng ứng dụng CRUD với Nodejs, Typescript và MongoDB

Share
  • 378 0
 Published at Nov 16th, 2018 6:48 a.m. 378 0 0 1
  • 378 0

Dạo gần đây thì mình mới học Nodejs và Typescript, chính vì vậy mà mình tham khảo nhiều nơi và viết ra bài này (chính xác hơn là dịch và tổng hợp lại). Một phần là để ghi nhớ lâu hơn và coi như là 1 bản ghi chép để nếu quên thì có chỗ mà xem lại. Một phần cũng là mong muốn chia sẻ cho các bạn nào mới tiếp xúc Nodejs (như mình) có thể dễ dàng hơn trong việc xây dựng 1 ứng dụng nho nhỏ trên nền tảng Nodejs và Typescript.

Vì mình cũng mới tìm hiểu nên có thể bài viết còn nhiều thiếu xót. Mong các bạn, các anh/chị bỏ qua cho nhé 😄.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.