+2

Tôi đã bắt đầu học iOS như thế nào?

Share
  • 126 0
  Published at Jun 20th, 2018 3:28 PM 126 0 1 1
  • 126 0

Hi các bạn, Mình đang là một Android developer, hôm nay mình sẽ start với iOS + swift. Tất cả những gì tìm hiểu được mình sẽ viết thành một seri dành cho các bạn mới bắt đầu. Rất mong nhận được sử ủng hộ của các bạn.

Share

COMMENTS


Jun 8th, 2020 10:15 AM

IOS sao rồi host, đang hóng các phần còn lại của AutoLayout

0
| Reply
Share