+2

Xây dựng một dự án Laravel hoàn chỉnh từ A-Z

Share
  • 235 5
 Published at Oct 20th, 2022 2:32 p.m. 235 5 1 3
  • 235 5

Trong series này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một dự án Laravel từ A-Z.

  1. Khởi tạo project với docker
  2. Cài đặt PHPCS để check coding convention
  3. Cách đăng ký một VPS cho bản thân
  4. Depoy dự án bằng cơm lên VPS
  5. Deploy dự án tự động lên VPS bằng Deployer
Share

COMMENTS


Avatar Chung @umi0063
Oct 21st, 2022 12:29 a.m.

Tuyệt với 🤩 hi vọng có bài Deploy dự án tự động lên VPS bằng FlashVPS - Dịch vụ quản trị máy chủ chuyên nghiệp hỗ trợ auto deploy khi có git push and more...

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.