0

Quy hoạch động nâng cao

Share
  • 107 0
 Published at Mar 27th, 7:50 a.m. 107 0 0 1
  • 107 0

Chuỗi bài viết này tập trung vào các kỹ thuật quy hoạch động nâng cao, cung cấp những phương pháp tiên tiến để giải quyết các bài toán phức tạp và đa dạng.

Bắt đầu với quy hoạch động đổi trạng thái, bạn sẽ học cách sử dụng các trạng thái khác nhau để giải quyết các bài toán động.

Tiếp theo là quy hoạch động với kĩ thuật nhân ma trận, mở ra cách tiếp cận hiệu quả cho các bài toán liên quan đến nhân ma trận.

Chuỗi bài viết cũng bao gồm quy hoạch động bitmask, chữ số, vị trí - cấu hình và chia để trị, mỗi phần đề cập đến cách tiếp cận đặc biệt cho loại bài toán tương ứng.

Cuối cùng, kỹ thuật bao lồi sẽ được giới thiệu, cung cấp một phương pháp tiếp cận hiệu quả cho các bài toán liên quan đến hình học tính toán và tìm kiếm trong không gian hai chiều.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.