0

Circle Payment - Tích hợp thanh toán với Circle Payment

Share
  • 71 1
 Published at Aug 25th, 2022 9:58 a.m. 71 1 0 2
  • 71 1

Circle Payment là sản phẩm giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp có thể thanh toán và gửi các khoản thanh toán trên toàn cầu bằng 1 tài khoản duy nhất. Khách hàng có thể thanh toán qua nhiều hình thức như Bank, thẻ thanh toán hay ví tiền crypto.

Circle có 3 sản phẩm chính : Circle Account, Payment & Payouts, Circle Yield

Tuy nhiên, series này sẽ chỉ bao gồm những bài viết hướng dẫn tích hợp Circle Payment vào hệ thống được viết lại từ kinh nghiệm của chính mình khi làm việc với Circle.

Series chỉ mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm làm việc không có mục đích giáo dục hay dạy bảo bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào !

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.