0

Flutter cho React Native Developer

Share
  • 121 0
 Published at Sep 20th, 2021 11:28 a.m. 121 0 0 1
  • 121 0

Flutter cho React Native Developer

Series này dành cho những người đã có kinh nghiệm code react native và muốn chuyển sang hoặc học thêm về flutter

Các bài viết của mình sẽ dựa trên tài liệu trên trang chủ của flutter : https://flutter.dev/docs/get-started/flutter-for/react-native-devs

Trong tài liệu này flutter đã hướng rất chi tiết cho những ace RN có thể đọc và code flutter như react native

Mình sẽ bỏ qua sự khác nhau giữa ngôn ngữ dart và js vì mọi người có thể dễ dàng tìm được những bài tương tự về dart cơ bản trên mạng

Ở series này mình sẽ hệ thống ra những kiến thức mà react native developer có thể đem sang flutter và code ngon lành

Vì mình cũng chưa từng code flutter trước đây mà ý định của mình là sẽ vừa dịch , vừa viết bài để học luôn, nên mọi người thấy sai ở đâu thì comment luôn cho mình sửa và học hỏi luôn nha mình rất cảm ơn ạ .

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.