COMMENTS


Avatar Đình Bình @binhbg14
May 25th, 2021 12:35 a.m.

Em đã đọc hết tất cả các bài của anh ạ. Thật sự khâm phục tinh thần kiên trì học hỏi, tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề của anh. Mấy bài này đều phải đúc kết từ rất nhiều kinh nhiệm, trải nhiệm thực tế mới viết được. Không biết anh có thể cho em xin contact facebook của anh, để em theo anh học được không ạ 😅

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.