Published at Jan 21st, 2018 12:22 p.m. 675 9 0 3
  • 675 9

Javascript ES 5-6-7-8

Javascript là ngôn ngữ cực kỳ dễ học và dễ hiểu. Tuy nhiên qua năm tháng, nó đã tiến hóa và biến đổi cùng với nhiều "chiêu thức" lạ khiến ta đọc code không hiểu gì nữa. Qua series này tôi muốn viết ra vài ví dụ dễ hiểu để các bạn chạy thử và hiểu rõ hơn về các kỹ thuật mới, "hiện đại" được sử dụng để khiến Javascript đã bá nay còn bá hơn. Khiến cho web mobile và Nodejs lên ngôi trong vài năm gần đây.

Bắt đầu từ Javascript thuần (phiên bản ES5) cho đến phiên bản mới nhất là bản 7 (ES7). mới nhất có thể kể đến thư viện RxJS vốn được kế thừa và áp dụng trong ReactJS. Một thư viện Javascript chạy rất nhanh và rất linh hoạt.

Nào hãy cùng bắt đầu!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.