+6

Chuyên mục trả lời câu hỏi - Cuộc sống DEV tại NHỰT BỔN

Mayfest2023 JAPAN
Share
  • 236 0
 Published at May 8th, 2023 7:58 a.m. 236 0 0 1
  • 236 0

Chào ae quá nhiều ae hỏi về cuộc sống cũng như các vấn đề về Dev tại Nhựt Bổn nên mình quyết định làm 1 Series về vấn đề này để tiện ae theo dõi. Và nếu có ae nào lại hỏi mình refer luôn cho tiện: (Bài viết rất nhanh ko đầu tư thời gian nên có rất rất nhiều sạn ae thông cảm đợt này quá bận...)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.