0

Git ở trường Đại học

Share
  • 115 1
 Published at thg 8 28, 2021 4:38 SA 115 1 1 1
  • 115 1

Series chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Git cho các dự án ở trường Đại học, giúp bạn quản lí nhóm của mình tốt hơn.

Share

COMMENTS


Avatar Long Phạm @LongXemer
thg 9 4, 2021 7:05 SA
  • trong trường thường là các project nhỏ .
  • code cũng chưa quá nhiều sự phân chia .
  • cũng như thường làm theo nhóm cũng chỉ có 1 - 2 người làm
  • sử dụng drive để chứa file nén có lẽ vẫn là lựa chọn oke hơn
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.