0

Sailing the Laravel

Share
  • 91 0
  Published at Dec 16th, 2020 3:08 AM 91 0 0 4
  • 91 0

Cách đây không lâu thì php8 trình làng! Mình cũng háo hức đấy, nhưng hiện dự án công ty đang chạy trên php7.4 và không dễ gì đổi môi trường qua lại. Đang dev dở php8 mà cần mở project php7.4 fix nhanh thì thốn lắm. Thế là mình bắt đầu kiếm cách xây dựng môi trường dev Laravel trên Docker :<

Share