+4

Cùng học VueJS từ con số 0

Share
  • 1391 6
 Published at Jun 12th, 2018 2:37 a.m. 1391 6 0 5
  • 1391 6

Tình hình là mình đang bắt đầu tìm hiểu về VueJS, vì vậy mà series này ra đời nhằm ghi lại những thứ hay ho mà mình tìm hiểu được cũng như là hỗ trợ các bạn mới tìm hiểu về VueJS (như mình bây giờ). Mong rằng nó sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào.

PS: từ con số 0 tức là chưa biết gì về vue thôi nhé, chứ không phải là chưa biết gì về lập trình đâu 😃

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.