+1

Giải thuật toán Leetcode

Share
  • 162 0
 Published at thg 9 4, 2021 8:40 SA 162 0 0 2
  • 162 0

Trong series này, mình sẽ đi giải một số bài leetcode. Mình sẽ cùng đọc hiểu đề, phân tích bài toán và các kiến thức liên quan qua nhiều hướng tiếp cận cách giải quyết các vấn đề đơn giản như thế nào. Series này cũng là một cách để có thể thực hành Python. Hi vọng chuỗi bài viết sẽ hữu ích cho nhiều bạn mới làm quen với lập trình cũng như các bạn muốn ôn kiến thức về logic và thuật toán.

BeautyOnCode.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.