+5

Clean Code (Translated)

Share
  • 275 5
 Published at Aug 21st, 2019 9:00 a.m. 275 5 0 8
  • 275 5

Trước hết, bạn đọc series này bởi hai lý do:

Đầu tiên, bạn là một lập trình viên.

Thứ hai, bạn muốn trở thành một lập trình viên tốt.

Tham khảo:

https://alantrungnguyen.blogspot.com

http://tapchilaptrinh.vn/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.