0

Three JS - Thư viện JS tạo đối tượng 3D trên web

Share
  • 239 2
 Published at Aug 20th, 2020 2:15 p.m. 239 2 0 2
  • 239 2

Trong lúc tìm tòi xây dựng các hình 3D với css, mình có tìm thấy 1 thư viện JS vô cùng 'hay ho' để tạo nên các đối tượng 3D, sử dụng tất nhiên là đơn giản hơn việc vẽ 3D bằng css như series trước 😄. Vậy nên có series này, vừa là để note lại những gì đã học, vừa chia sẻ cho mọi người cùng học với mình. Hy vọng là nó hữu ích cho mọi người học tập 😄.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.