+1

1 số gói hỗ trợ trong Laravel 5.7

Share
  • 92 3
  Published at Oct 4th, 2018 6:51 AM 92 3 0 2
  • 92 3

Laravel là framework rất có độ linh hoạt. Nó cho phép cài đặt nhiều loại thư viện khác nhau để tăng hiệu năng và trải nghiệm người dùng của ứng dụng và chính nó cũng được hợp thành từ nhiều thư viện khác nhau. Điều đấy được thể hiện rõ hơn ở trong serie này. Serie được dịch từ doc chính thức của Laravel 5.7

Share