0

Tổng hợp kiến thức cần biết về Docker và Docker Swarm

Share
  • 88 10
 Anyone with the link - Last edited Nov 27th, 2021 12:50 p.m. 88 10 0 5
  • 88 10

Docker và Docker Swarm là những công cụ không thể thiếu của những Developers, đặc biệt là trong lĩnh vực DevOp. Nó giúp chúng ta có thể build, deploy và run ứng dụng dễ dàng và cung cấp khả năng scale up đặc biệt.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.