0

AWS Learning and Searching

Share
  • 236 1
 Published at Jul 5th, 2021 6:06 a.m. 236 1 0 4
  • 236 1

Gần đây mình mới có cơ hội được tham gia vào một khóa học về AWS cơ bản online rất thú vị . Nó cho mình các kiến thức nền tảng về AWS . Đây là những kiến thức mình muốn chia sẻ với mọi người và cũng coi như một lần mình note ra để nhớ lại bài học .

Và các kiến thức mình tiếp thu được trong bài thì nó không toàn diện và có thể sai sót vì đây là những kiến thức hạn hẹp của mình . Nếu có gì thiếu sót mong mọi người comment và cho mình biết . Mình rất hy vọng nó có ích cho ai đó . Cám ơn các bạn rất nhiều ! Nào mình cùng bắt đầu nhé ! 😄 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.