0

Các nguyên tắc cơ bản về quá trình Code Signing trong iOS

Share
 • 256 1
  Published at Oct 14th, 2018 4:00 PM 256 1 0 3
 • 256 1

Lời mở đầu:

Đây cũng là lần đầu tiên mình viết một chuỗi các bài về iOS, cụ thể hơn đó là việc xử lý Code Signing trong iOS. Trong chuỗi bài viết này mình sẽ chia sẻ thêm các khái niệm cơ bản - những thứ mà bất cứ lập trình viên iOS nào cũng ít nhất một lần phải nghĩ về nó.

Nội dung

Nội dung của chuỗi bài viết này gồm có 5 phần:

Phần 1: Luận bàn về Code Signing trong iOS

 • Code Signing là gì?
 • Code Signing trong iOS
 • Lý do thôi thúc chúng ta cần phải học Code Signing
 • Điều kiện tiên quyết và những lợi ích từ Code Signing
 • Hạn chế của Code Signing

Phần 2: Certificate Signing Requests - CSR

 • CSR là gì?
 • Cách tạo CSR và gửi nó tới Apple
 • Tạo CSR bằng GUI và bằng command line
 • Certificates là gì?
 • Cách tạo certificates
 • Tìm hiểu kĩ hơn về certificates
 • Public Key Cryptography Standard P12

Phần 3: Provisioning Profiles

 • Team ID / Bundle ID / App ID / Device ID / Entitlements
 • Provisioning Profiles là gì?
 • Cách tạo Provisioning Profiles
 • Sử dụng Provisioning Profiles cùng Xcode

Phần 4: Signing trong ứng dụng iOS

 • Các giai đoạn của Code Signing
 • Digital Signature
 • Automatic Code Signing
 • Manual Code Signing
 • Re-Signing iOS Apps
Share